profetier

Joakim Vilandt

Indledning

Dommedagsprofetier på et dansk, der vrider sig og vrænger sig for læserens blik.