showbusiness

Charles Bukowski

Charles Bukowski er en af efterkrigstidens mest markante amerikanske forfattere, der med sit rå og til tider pornografiske billedsprog har været med til at dreje litteraturen hen mod en helt særegen form for beskidt realisme.