Går, gik, gået

Citat
”Er de to grupper af mennesker, som står over for hinanden, i virkeligheden to halvdele af et univers, der egentlig hører sammen, men er skarpt adskilt?”

”Går, gik, gået”, s. 223.

”Gehen, ging, gegangen” fra 2015 (”Går, gik, gået”, 2016) er en roman om en ældre hvid mands møde med en gruppe afrikanske mænd i en flygtningelejr i Berlin. Richard, der er professor emeritus i oldtidshistorie, oplever et tomrum i tilværelsen, efter han er fratrådt sin stilling ved universitetet. Drevet dels af nysgerrighed, dels af et ønske om at fordrive tiden, opsøger han beboerne i en midlertidig flygtningelejr i et gammelt plejehjem. De har, ligesom Richard, rigeligt med tid at tage af, og da han sætter sig for at interviewe flygtningene om deres situation, byder de adspredelsen velkommen.

52652138

Selvom Richard er nok så belæst og kultiveret, opdager han hurtigt, hvor lidt han egentlig ved om den verden, der eksisterer hinsides hans egen baghave. Gennem de venskaber, han knytter til de afrikanske mænd, udvides Richards horisont, og han oplever en tiltagende trang til at hjælpe flygtningene, hvor end han kan – med tyskundervisning, sagsbehandling, husly og økonomisk bistand.

Men flygtningenes ulykkelige omstændigheder er ikke sådan at afhjælpe. Romanen skildrer flygtningenes håbløse situation, hvor de møder en mur af politisk uvilje. De er ivrige efter at komme i arbejde, men nægtes arbejdstilladelse og skal samtidig finde sig i offentlighedens dom over dem som dovne velfærdsturister. De bliver uvildige brikker i et politisk spil, hvor de bebrejdes for de omkostninger, systemet har med at kaste dem rundt, ”sådan som det også var kutyme tidligere, da Tyskland skulle have nogle bestemte mennesker transporteret væk”, som det kras bemærkes. Romanen skildrer et absurd system, som måske nok er juridisk gangbart, men som fejler på det humane plan.

Men ”Går, gik, gået” handler også om at finde frem til den forståelse af hinandens grundlæggende menneskelighed, der gemmer sig inde bag det slør af fordomme og uvidenhed om de andre, vi har så svært ved at bryde igennem. Her ligger håbet: i den enkeltes engagement, i det berigende møde mellem kulturer, der nedbryder mure, eliminerer frygten for det fremmede og åbner nye perspektiver.