Theis Ørntoft: Relationerne er livets vigtigste arbejde

Theis Ørntoft er aktuel med den stort anlagte slægtsroman “Jordisk”, hvori vi følger tre generationer i en familie, fra 1967 til 2036. Den handler om grader af forbundethed, siger Theis Ørntoft, både mellem mennesker og med den jord, vi bebor. Mød forfatteren i en eftertænksom samtale om romanen, som han har brugt fem år på at skrive. 

LÆS HELE FORFATTERPORTRÆTTET AF THEIS ØRNTOFT