Detaljerne

Citat
”Men senere viste det sig, at det hele allerede lå her, i detaljerne omkring mig, at det bare handler om en grundighed i blikket på alting, så kan jeg slippe mig selv og rette min opmærksomhed udad, altså virkelig udad. Det er dér, den forhøjede livsfølelse findes, i mit vågne blik på en anden. Det var sådan, jeg kom til at forstå Birgitte, ved at betragte hende med det grundige blik.”
”Detaljerne”, s. 131-32.

I Ia Genbergs prisbelønnede roman ”Detaljerna” fra 2022 (”Detaljerne”, 2023) ligger en febersyg forfatter i sengen og lader minderne om centrale personer fra sit liv vælde ind over sig. Feberen er en direkte vej ind i erindringen, og i fire afsluttede, men dog forbundne afsnit erindrer hun først sin ekskæreste Johanna, sin veninde Niki, sin elsker Alejandro og sin mor Birgitte. Ingen af de fire er længere i hendes liv fysisk, men lever videre i hende.

Fortællingerne er ikke drevet af plot eller afrundet forløsning, men af fragmenter af forholdenes afgørende øjeblikke og et grundigt blik på de detaljer, der har været definerende for personerne, fortælleren og relationen. I et opgør med anekdotens lukkede æske (s. 53) er intime øjeblikke, dårlige vaner og betydende blikke det, der får lov til at tegne karaktererne. Detaljen er netop nøglen til andre mennesker, da helheden mest findes på fiktionsniveau.

De fire portrætter dykker ned i livets kærlige storme: forelskelsen, venskabet, begæret, forældreforbindelsen. Udover fortælleren selv er det kun hendes veninde Sally, der er en gennemgående figur, og som den eneste har hun ikke sit eget portræt, da hun stadig er til stede i fortællerens liv. Fortælleren ved vi kun meget lidt om, men hun træder netop frem i relationerne.

135211044

Det bliver også evident, at en relation bliver tydelig i lyset af de andre relationer, lige som kapitlet om moderen Birgitte også bliver en nøgle til at forstå fortællerens måde at være i verden på. Efter det begærlige møde med Alejandro forandres fortællerens måde at elske på, og hun har fået et ”nyt bøjningsmønster for alle mine kommende verber” (s. 117), som der står. Det er altid i mødet med den anden, at magien opstår: ”Der er noget, der findes der og kun der. Jeg kan ikke komme det nærmere end dette, end at det er hos hinanden, vi skal lede, hvis vi søger; at vores øjenpar er hinandens vandrette kolon ind i noget, eller ud”. (s. 112). Den måde at efterlade læseren lidt overrasket, med dette ”eller ud” er kendetegnende for Genbergs stil. Hun skriver uden forbehold og med en løssluppen stramhed i den fortættede, koncise tekst.

Teksten om Johanna handler også om fortællerens vej mod at blive forfatter. Hun har fået respons på nogle tekster på en skriveskole, og underviseren påpeger, at hun har et ”vemodigt blik for detaljerne” (s. 29), hvilket kan siges at indkapsle ”Detaljerne” ret præcist.

SE OGSÅ LÆSEKOMPAS.DK: Liste over bøger i "Detaljerne"