Beslægtede forfatterskaber

En stor del af den frigørelsesproces, som André Gide i litteraturen var ude efter, handlede om at frigøre sig fra den strenge kristne opdragelse, der var en del af ham selv og som han tidligt forstod, at han aldrig ville blive helt fri af. Hans kristne livssyn spiller således en rolle i alt, hvad han skriver, og den selvransagelse, der er omdrejningspunktet for alle hans værker, er en form for bekendelse, der er kristen i sin tone. I sin søgen efter de store sandheder kan han siges at være beslægtet med tænkere som Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzsche.

Men i sine litterære eksperimenter og forsøg på at forny romangenren har han mere til fælles med moderne forfattere som James Joyce, Alain Robbe-Grillet og Jorge Luis Borges.

Af nutidige forfattere kan man, både med hensyn til tema og tone, sammenligne Gide med en nuværende forfatter som Marilynne Robinson, der med romanen ”Gilead” (2004) også lader en aldrende, protestantisk præst stå i splittelsen mellem troen og begæret, evigheden og kærligheden, og med en dansk forfatter som Ida Jessen, der med ”Doktor Bagges Anagrammer” (2017) trækker spor tilbage til Gides selvransagende, dagbogsbekendende etos.