Pio

Citat
“Han mærker en vis træghed i gruppen, en kritisk modvillighed, som han tilskriver rejsen. Det er, som om de forventer, at han skulle have arrangeret det hele, inden de ankom. Som om socialismen var en frakke, de kunne tage på ved ankomsten. Som om det ikke var nødvendigt at kæmpe for et alternativ til den bestående orden.”
“Pio”, s. 301.

Med afsæt i historiske fakta skriver Kristian Himmelstrup den danske arbejderbevægelses grundlægger Louis Pio frem, så man får et indgående og mangefacetteret indblik i hans liv og ideer i romanen “Pio” fra 2022. Romanen er skrevet med en tredjepersonfortæller, som giver stemme til både Pio og hans kæreste Augusta. Mens Pio har noget svært ved at se kritisk på sig selv, får vi med Augustas blik et andet perspektiv på tiden og på Pio, og vi får en dybere forståelse af, hvordan Pios egen personlighed og idealismens sammenstød med den barske virkelighed igen og igen spænder ben for, at hans projekter vil lykkes. Samtidig giver hun et mere indgående indblik i kvindekampen, og hvor vanskelig ligestilling er i praksis, selv når begge parter kæmper offentligt og helhjertet for sagen.

Romanen kan læses som en historisk roman, der tematiserer arbejderbevægelsens og kvindesagens spæde start i Danmark. Den tematiserer også det unge demokrati, som ikke var så demokratisk, at det gjorde noget, og som benyttede både politispioner og bestikkelse for at slippe af med samfundsfjender – folk, der kritiserede det bestående. På den måde åbner romanen også for en diskussion af, hvad retfærdighed er og viser, at det afhænger af, hvem der har definitionsmagten. Endvidere er romanen en fortælling om emigration.

62547359

Pios socialistiske kamp kommer således til at koste ham dyrt. Først og fremmest fordi han havner i fængsel i tre år og kun med nød og næppe overlever, fordi det offentlige Danmark ikke ønsker at give arbejderne en martyr. Dernæst fordi han efterhånden bliver udgrænset af sit eget bagland, der er utilfreds med, at han er for enerådig. Derfor tager han flugten til Amerika, hvor han forsøger at bygge socialistiske kolonier først i Kansas og siden i Florida, og romanen giver dermed et indblik i, hvor svært det er at finde fodfæste både ude og hjemme, medmindre man er økonomisk velpolstret. Samtidig er det en følsom udviklingsroman – eller måske snare afviklingsroman – om en mand, der kæmper for en større sag, men hvor det hele tiden i stedet kommer til at handle om hans egen overlevelse. Da han er nær ved at lykkes med at skabe byen White City i Florida, bliver han ramt af sumpfeber, og en charmerende oberst løber med pengene. Et andet grundtema i romanen er, hvor vanskelig forandring er – både den samfundsmæssige og den personlige.