Bibliografi

Selvbiografier - Jammersminde

Jammersminde Ulfeldt, Leonora Christina: Jammers-Minde: en egenhændig skildring af hendes fangenskab i Blaataarn 1663-85. Gyldendal, 1869. Redigeret af S. Birket Smith.
Ulfeldt, Leonora Christina: Jammers Minde. Gyldendal, 1904. Bearbejdet for børn af K.V. Rosenstand.
Ulfeldt, Leonora Christina: Jammers Minde. Gyldendals Bibliothek for Børn, 1906. Redigeret (til børn) af Knud V. Rosenstand.
Ulfeldt, Leonora Christina: Jammers Minde. Gyldendal, 1926. Redigeret af Otto Andrup.
Ulfeldt, Leonora Christina: Jammers Minde og andre selvbiografiske skildringer. Rosenkilde og Bagger, 1949. Redigeret af Johs. Brøndum-Nielsen og C.O. Bøggild-Andersen.
Ulfeldt, Leonora Christina: Jammers Minde. Gyldendals Bibliotek, 1980. Redigeret af Otto Andrup og Vagn Lundgaard Simonsen.
Ulfeldt, Leonora Christina: Jammers Minde. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, C. A. Reitzel, 1998. Redigeret af Poul Lindegård Hjorth, Marita Akhøj Nielsen og Ingelise Nielsen.
Ulfeldt, Leonora Christina: Leonora Christinas Jammers Minde. Gyldendal, 2010. Redigeret af Line Krogh.

Leonora Christinas franske selvbiografi

Ulfeldt, Leonora Christina: Leonora Christina grevinde Ulfeldts franske levnedsskildring 1673. Foreningen for Boghaandværk, 1958. Redigeret af C.O. Bøggild-Andersen.
Ulfeldt, Leonora Christina: Leonora Christinas franske selvbiografi. Gads Forlag, 1991.
Ulfeldt, Leonora Christina: En kongedatters liv - Leonora Christinas franske selvbiografi på moderne dansk. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2021. Ved Marita Akhøj Nielsen og Lene Schøsler.

Breve

Ulfeldt, Leonora Christina: Nogle Breve fra Griffenfeld, Korfits Ulfeldt og Leonora Christina. Danske Magasin, 1889.

Sagprosa

Ulfeldt, Leonora Christina: Hæltinners Pryd. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, C.A. Reitzels Forlag, 1977.

Romaner om Leonora Christina Ulfeldt

Enevoldsen, Herta J.: Kongedatteren Leonora Christina. Gyldendal, 2013.
Enevoldsen, Herta J.: Leonora Christina i Blåtårn. Gyldendal, 2013.
Helleberg, Maria: Leonora Christine. Samleren, 2014.