Når man læser Lloyd Alexanders bøger ...

Alexander tilegner i Lukas-Kashas to første liv sin bog til "enhver, som kan forestille sig, at dette virkelig er sket - og enhver som ville ønske, at det var det". Disse ord er gode at huske på, når man begynder at læse en bog af Lloyd Alexander.

Der sker helt utrolige ting i alle hans bøger, men måske er de ikke så utrolige alligevel, hvis man ser lidt bort fra det fantastiske og eventyrlige. - I hvert fald sidder man tilbage med et ønske eller en forestilling om, at de problemer moderne mennesker har, kunne løses på en lige så smuk og menneskekærlig måde som i Alexanders bøger.