De tre Bukke Bruse

© Roald Als
© Roald Als

Det oplagte eventyr at fremhæve som et eksempel på det grotesk humoristiske er Det oplagte eventyr at fremhæve som et eksempel på det grotesk humoristiske er De tre Bukke Bruse. Alene det første opslag er ubetaleligt i sin hurtige karakteristik af de tre geder.

Den mindste ged ligner en lille, laset undskyldning for sig selv, den mellemste er bare mellemst, og den store ged har ganske vist farlighed og styrke gemt i sine store horn og sit gule blik, men da de selvsamme gule øjne i det øjeblik har et let tåbeligt, ufokuseret udtryk, som geden står dér platfodet og gumler hø, forstår man, at det her mest er farlighed for sjov.

På den baggrund bliver uhyggen i de dramatiske og filmiske virkemidler, han bruger her, ikke på noget tidspunkt for overvældende.

På samme måde er der lagt en humoristisk distance ind i skildringen af trolden, der ellers er gyseligt fæl. Også den lille musefigur, der dukker op på hvert billede, præsenterer tilskueren for en mulighed for at gå ind i en spændt medlevende, men i sidste instans dejlig uinvolveret iagttagerrolle.