Baggrund

Citat
”Svovlstikkerne lå nu på hylden mellem et fyrtøj og en gammel jerngryde, og for dem fortalte de om deres ungdom. ”Ja, da vi var på den grønne gren,” sagde de, ”da var vi rigtignok på en grøn gren! Hver morgen og aften diamant-te, det var duggen, hele dagen havde vi solskin, når solen skinnede, og alle de små fugle måtte fortælle os historier. Vi kunne godt mærke, at vi også var rige, for løvtræerne de var kun klædt på om sommeren, men vor familie havde råd til grønne klæder både sommer og vinter.”
”Den flyvende kuffert”, i ”H.C. Andersen eventyr og historier”, s. 239.

Hans Christian Andersen blev født i Odense den 2. april 1805 som barn af skomager Hans Andersen og Anne Marie Andersdatter, der tjente penge ved at vaske tøj i Odense å.

Da H.C. Andersen blev født, var Odense Danmarks næststørste by med cirka 6.000 indbyggere. Omkring halvdelen tilhørte den såkaldte underklasse og levede under trange kår – ligesom H.C. Andersens familie. I de første år af H.C. Andersens liv flyttede familien en del rundt i Odense, og han gik på forskellige skoler – både private drengeskoler og den lokale fattigskole. Han var meget glad for litteratur og teater og læste blandt andet Ludvig Holbergs komedier og Shakespeares skuespil, og af og til så han forestillinger på Odense Teater.

I 1812 blev faren hvervet som soldat i Napoleonskrigene, og to år senere kom han syg og nedbrudt hjem. Han døde i april 1816, da H.C. Andersen var 11 år gammel. Tabet tegnede dybe spor i H.C. Andersen, og det blev ikke bedre, da moren giftede sig med en ny mand to år senere. Men samtidig havde han en følelse af, at han var skabt til noget særligt.

Som 14-årig rejste H.C. Andersen med postvognen til København – med 10 rigsdaler på lommen, som han med lidt held kunne leve for en måned. I København opsøgte han flere velstående mennesker – ikke mindst ved teatret. Han blev afvist ved balletten, men havde bedre held, da han opsøgte Det Kongelige Teaters sangmester Siboni, som lovede ham sangtimer. Samtidig fik han økonomisk støtte af en række københavnske rigmænd.

I 1822 kom H.C. Andersen på latinskole i Slagelse og senere i Helsingør hos rektor Meisling – en tid som kom til at give ham mareridt resten af livet. På grund af mistrivsel blev han taget ud af Meislings skole i april 1827 og blev herefter privatundervist af teolog og historiker Ludvig Christian Müller. Han tog sin studentereksamen fra Københavns Universitet i 1828, og året efter fik han sin egentlige debut med værket ”Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829”. I 1833-34 rejste han til Italien, og her påbegyndte han romanen ”Improvisatoren”, der udkom i foråret 1835 og blev oversat til otte sprog. Samme år udkom hans første samling af eventyr, og vejen var nu banet for den store eventyrdigter.

H.C. Andersen døde den 4. august 1875 og ligger begravet på Assistens Kirkegård i København.