Den danske tradition

Palle Bregnhøi har et bevidst og artikuleret forhold til den måde, han udtrykker sig på i sine illustrationer: "Jeg har spekuleret mange gange, specielt igennem de senere år - man begynder jo at fundere - hvorfor jeg egentlig gør, som jeg gør. Sommetider når jeg ser noget østeuropæisk, tænker jeg: Av for søren, hvor er de dygtige. Jeg er fuld af beundring for enhver som tegner dygtigt. Men den østeuropæiske og også den tyske og svejtsiske måde at tegne på, det er jo noget helt andet, end det vi gør. Gennem de østeuropæiske tegnere er jeg blevet klar over, at jeg tegner, som jeg gør, fordi jeg er dansker."

Ikke fordi Palle Bregnhøi har bestemte danske forbilleder, "men vi er en dansk tradition. Derfor minder vi alligevel meget om hinanden. Der var én, der sagde til mig: "Du tegner jo naturalistisk ligesom Svend Otto, Ib Spang Olsen og Erik Hjorth Nielsen", og det er rigtigt nok. Jeg voksede op med Axel Mathiessen, Svend Otto, Johan Thomas Lundby og Ib Andersen - ham var jeg meget begejstret for."