Skriveprocessen

Inden Maj Bylock går i gang med at skrive en roman, bruger hun lang tid på at forestille sig alle personerne, hvordan de tænker og agerer. Hun gør mange små notater, samler fakta ind og laver research. Så begynder selve skrivearbejdet - og det bliver gjort i hånden med blyant og viskelæder. Derefter lægges det til side.

Efter en måneds tid bliver manuskriptet så taget frem igen. Det læses og der rettes i sproget. Det skal være så klart og tydeligt som muligt. Det bliver gentaget nogle gange med alt det, der er skrevet. Og så starter det hele forfra igen.

Alle de notater hun har gjort om personerne i bogen - om hvordan de ser ud og hvordan de tænker, kommer aldrig med i bøgerne. Maj Bylock siger at "læserne selv skal forestille sig personerne". Personerne skal fremstå levende for læseren, igennem læserens egne tanker og forestillinger.

Der er også sjældent skrevet alder på personerne, det er også fordi den enkelte læser lettere skal kunne identificere sig med personen.

Maj Bylock har også altid en klar forestilling om, hvad der sker med personerne ved bogens slutning, men det er sjældent, at den kommer frem, igen skal læseren selv kunne være med på sidelinien.