Ajan-bøgerne

Ajan-bøgerne er en bredt anlagt skildring af livet i det gamle Babylon og Medien, oplevet af jøden Ajan, der som stor dreng med sin familie bliver ført som slave til Babylon efter Jerusalems udslettelse. Ved hjælp af sin gode forstand og snarrådighed lykkes det efter nogle år Ajan at befri sig selv og sin veninde Sera, så de sammen kan drage mod Jerusalem.

54397534

Det bliver imidlertid til en ny tilværelse i Mediens hovedstad Ekbatana. Her stifter de familie, og sammen med gode venner opbygger de et blomstrende handelshus.
Først efter Persiens erobring af Medien og jødernes frigivelse vender de som gamle folk hjem til Jerusalem, og det bliver en skuffelse.

Vanskelighederne ved påny at skulle begynde forfra i den stadigvæk meget ødelagte by, politiske uroligheder og indre splid i familien præger deres sidste år.
Da Ajan dør, "er en periode af jødernes historie borte med ham". En periode, som læseren har haft mulighed for at leve intenst med i fra begyndelsen til slutningen.

Der må ligge en grundig historisk viden bag de tilsyneladende selvfølgelige beskrivelser af levevis, samfundets opbygning, handelsveje, byggeteknik og klædedragt, som aldrig tynger handlingen, men er føjet naturligt ind i den, og i sig selv er spændende og interessevækkende.

Hertil kommer de dramatiske begivenheder omkring Ajan, hvor forfatteren lader fantasien få frit spil, og hvor han også får skabt en person og en familie, som man husker.
Ellers er det karakteristisk for forfatterskabet, at det ikke i første række er personskildringen, som er Ole E. Christiansens styrke; men derimod miljø- og tidsskildringen og den spændingsmættede handling.