Ole E. Christiansen

Bente Skouvig, 1980.
Main image
Christiansen, Ole E.
Privatfoto

Indledning

Da Ole E. Christiansen debuterede som skønlitterær forfatter i 1976 med Slaven Ajan, stod det straks klart, at der var tale om en markant ny børnebogsforfatter. Fra begyndelsen gjorde han sig bemærket ved to ting nemlig ved sin umiddelbare fortælleglæde og ved sit sikre greb om de spændingsskabende elementer - begge dele ting, som er uhyre væsentlige for en børnebogsforfatter.

 

 

46727118

Blå bog

Født: 14. juli 1935 i Ålborg.

Uddannelse: Lærer og skolebibliotekar.

Debut: Rummet og stjernerne. Gjellerup, 1964 (52).

Litteraturpriser: Danmarks Skolebibliotekarforenings børnebogspris, 1979.

Seneste udgivelse: Slaven Ajan. Lindhardt og Ringhof, 2018 (86).

Artikel type
boern

Baggrund

Ole E. Christiansen er født i 1935.
Han blev lærer i 1957 og arbejder som lærer og skolebibliotekar.
Han skrev i 1964 en bog for børn om astronomi Rummet og stjernerne, og i 1976 udkom hans første skønlitterære og Slaven Ajan .
I 1979 modtog han Danmarks Skolebibliotekarforenings børnebogspris.
Han har selv illustreret bøgerne om Ajan og Krigen der aldrig kom.

Da Ole E. Christiansen debuterede som skønlitterær forfatter i 1976 med Slaven Ajan, stod det straks klart, at der var tale om en markant ny børnebogsforfatter.
Fra begyndelsen gjorde han sig bemærket ved to ting nemlig ved sin umiddelbare fortælleglæde og ved sit sikre greb om de spændingsskabende elementer - begge dele ting, som er uhyre væsentlige for en børnebogsforfatter.

Desuden skrev han historiske børneromaner i en tid, hvor det ellers var samtidsskildringen, som var på mode.
Senere fulgte i hurtig rækkefølge det ene fler-bindsværk efter det andet, således at forfatterskabet nu består af i alt 4 serier:

  1. Ajan
  2. Prinsesse-Anne
  3. Krigen der aldrig kom
  4. Historien om et sted

Ajan-bøgerne

Ajan-bøgerne er en bredt anlagt skildring af livet i det gamle Babylon og Medien, oplevet af jøden Ajan, der som stor dreng med sin familie bliver ført som slave til Babylon efter Jerusalems udslettelse. Ved hjælp af sin gode forstand og snarrådighed lykkes det efter nogle år Ajan at befri sig selv og sin veninde Sera, så de sammen kan drage mod Jerusalem.

54397534

Det bliver imidlertid til en ny tilværelse i Mediens hovedstad Ekbatana. Her stifter de familie, og sammen med gode venner opbygger de et blomstrende handelshus.
Først efter Persiens erobring af Medien og jødernes frigivelse vender de som gamle folk hjem til Jerusalem, og det bliver en skuffelse.

Vanskelighederne ved påny at skulle begynde forfra i den stadigvæk meget ødelagte by, politiske uroligheder og indre splid i familien præger deres sidste år.
Da Ajan dør, "er en periode af jødernes historie borte med ham". En periode, som læseren har haft mulighed for at leve intenst med i fra begyndelsen til slutningen.

Der må ligge en grundig historisk viden bag de tilsyneladende selvfølgelige beskrivelser af levevis, samfundets opbygning, handelsveje, byggeteknik og klædedragt, som aldrig tynger handlingen, men er føjet naturligt ind i den, og i sig selv er spændende og interessevækkende.

Hertil kommer de dramatiske begivenheder omkring Ajan, hvor forfatteren lader fantasien få frit spil, og hvor han også får skabt en person og en familie, som man husker.
Ellers er det karakteristisk for forfatterskabet, at det ikke i første række er personskildringen, som er Ole E. Christiansens styrke; men derimod miljø- og tidsskildringen og den spændingsmættede handling.

Prinsesse Anne-serien

Dette kommer endnu tydeligere frem i Prinsesse Anne-serien, som er en forrygende beretning om sømandsliv, slavetransporter, sørøvere og guld i midten af 1700-tallet.

Begivenhederne nærmest vælter over hinanden, fra handelsskibet "Prinsesse Anne" en kold vinterdag i 1754 forlader København med Guldkysten som foreløbigt mål. Der skal de have slaver om bord og videre til Dansk Vestindien.
Forfatternes kulturhistoriske viden og detailrigdommen i tidsskildringen er som i Ajanbøgerne imponerende; men bøgernes åndeløse spænding gør, at det kan knibe at fastholde personerne.
Der er også mange og meget forskellige typer - og ingen egentlig hovedperson udover selve skibet "Prinsesse Anne".

Næsten alle gennemgående personer skildres i deres forhold til arbejdet på og med "Prinsesse Anne". Når arbejdet drejer sig om at transportere slaver tvinges personerne til at tage stilling til et af tidens brændende spørgsmål. Et varieret, men alligevel letlæst sprog fuldender billedet af en meget vellykket romanserie for børn.

Krigen der aldrig kom

Et andet tempo præger serien Krigen der aldrig kom , som beskæftige sig med hverdagen i en lille sydjysk by under Danmarks besættelse.

Af børn opfattes serien naturligt nok som en historisk skildring, men for mange voksne og for forfatteren selv er det samtid. Dette sidste mærkes tydeligt i de mange skarpt erindrede detaljer fra dagligdagen i de år. Ikke blot ydre ting: rationering, knapheden på fødevarer, opfindsomheden, når det gjaldt om at finde på erstatningsvarer, er med.

Men også stemningen blandt folk, holdningen til besættelsesmagten i det lille samfund, og ændringen i denne holdning, som tiden gik, og erindret og gengivet med overbevisende præcision. Fra den lille by går tråde ud til den omliggende verden. Folk fra byen tage arbejde i Tyskland, og gennem deres skæbne beskrives krigen, som den formede sig der, hvor det gik anderledes hårdt til.

Det hele er opfattet gennem den store dreng Johans øjne, og det er ham, der efter befrielsen karakteriserer det, han har oplevet, som Krigen der aldrig kom.
Det, der adskiller disse bøger fra mange andre børnebøger om besættelsestiden, er netop den stilfærdige fremhævelse af, at nok var det nogle hårde år, men i forhold til andre slap vi umådelig billigt.
Dette understreges yderligere af bredden og det ret langsomme tempo i skildringen af dagligdagen. Man får virkelig fornemmelsen af, hvordan denne tid formede sig for mange almindelige mennesker - en træls hverdag med mangel på de fleste ting og en evigt gnavende uro for, hvordan krigen ville udvikle sig.

Det er klart, at der også omkring hovedpersonen optræder skikkelser, som prøver at påvirke denne udvikling, sådan at billedet af tiden afrundes med fængslende og velfortalte episoder om dannelse af modstandsgrupper, våbentransporter og jernbanesabotage. Også det hørte jo med.
Det var efter udgivelsen af denne serie, at forfatteren i 1979 modtog Danmarks Skolebibliotekarforenings børnebogspris.

Historien om et sted

53683886

Ole E. Christiansens nyeste serie Historien om et sted vil, som serietitlen angiver, fortælle om en enkelt lokalitet gennem tiderne. De indtil nu udkomne bind beskæftiger sig med stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid. Hver bog beskriver en begivenhedsrig episode, som er karakteristisk for tiden, oplevet af en stor dreng eller pige.

I hvert enkelt bind trækkes tråde tilbage til fortiden; mennesket er på intet tidspunkt - ikke engang i stenalderen - historieløst. Dets forfædre har levet på stedet og er gravlagt der, man hører til og værger stedet mod fremmede.
Men det fremmede kan komme på mange måder.

 

 

 

 

Fra Nattens tusind lys

I bøgerne om stenalderen og jernalderen sker det i form af massive indtrængen og overfald. I bogen om vikingetiden er det munkene, der kommer med nye ideer og tanker om menneskers måde at leve sammen på og om guderne.
I alle bindene må personerne tage stilling til disse ting - gammelt og nyt brydes, mennesker har altid gjort sig tanker om fortiden, nutiden og fremtiden.

54084889

Alle fire bind er illustreret af Robert Jensen, hvis atmosfærefyldte tegninger i høj grad er med til at gøre beretningerne levende.
De er desuden i fin harmoni med teksten og vil virke inspirerende og igangsættende på læserne.

Seriens enkelte bind er ikke så omfattende som Ole E. Christiansens tidligere bøger, og den store åbne typografi og de mange helsidesillustrationer gør, at også børn, unge og voksne med læsevanskeligheder vil kunne have glæde af dem: den korte form bevirker, at der ikke fortælles så bredt og malende som f.eks. i Ajan-bøgerne, men til gengæld har forfatteren ikke svigtet den omhu for detaljerne, som kendetegnede tidsskildringen i Krigen der aldrig kom.

I serien her tjener denne omhyggelige registrering af udformningen og brugen af hverdagstingene naturligvis til at give læseren nogle solide arkæologiske og historiske oplysninger.
Kedeligt bliver det dog aldrig, dertil er Ole E. Christiansen selv i den korte form en alt for veloplagt fortæller. Hvad enten han beskriver anvendelsen af plantefarver i jernalderen eller afvejning af sølvtråde til betalingsmiddel i vikingetiden, er oplysningerne vævet naturligt ind i handlingsmønsteret.

En god historie

Efter læsning af Ole E. Christiansens skønlitterære produktion står indtrykket af en forfatter, der kan den sjældne kunst at fortælle en god historie.

Ved - med sin smittende fortælleglæde - at videregive sin egen store historiske vidne, gør han fortiden levende for børn og skaber interesse for og glæde ved at beskæftige sig med historien. I alle sin bøger fortæller han om hverdagsmennesker til forskellige tider, om hvordan de er påvirket af den tid, de lever i, og om hvordan de tvinges til at reagere på begivenheder i tiden, fordi disse begivenheder griber ind i deres hverdag.

Der er ingen helte hos Ole E. Christiansen, han fordyber sig heller ikke i psykologiske enkeltstudier af personerne. De er alle ret anonyme, almindelige mennesker, som eksisterer på baggrund af en tid, hvor det hverdagsliv, der omgiver dem, er skildret så nuanceret, så detaljeret, så præcist og levende, at de på det nærmeste henter deres liv derfra.

Bibliografi

Bibliografi

Christiansen, Ole E.:
Rummet og stjernerne. 1964 (52)

Ajan

Christiansen, Ole E.:
Slaven Ajan. 1976. 1. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Flygtningen Ajan. 1977. 2. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Købmanden Ajan. 1977. 3. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Huset Ajan. 1978. 4. del af serie

Krigen der aldrig kom

Christiansen, Ole E.:
Den stille tid. 1978. 1. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Når tobakken gror. 1979. 2. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Den femte mand. 1979. 3. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Nattens tusind lys. 1979. 4. del af serie

Prinsesse Anne

Christiansen, Ole E.:
Nødhavn Cadiz. 1978. 1. del af serie
Christiansen, Ole E.:
- og solen stod op. 1978. 2. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Palmeskygger. 1978. 3. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Alkymisternes gade. 1979. 4. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Piraternes ø. 1982. 5. del af serie

Historien om et sted

Christiansen, Ole E.:
Det nye folk. 1980. 1. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Gunild. 1980. 2. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Det store togt. 1980. 3. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Rejsen til Hedeby. 1980. 4. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Hunding. 1980. 5. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Dødens år. 1980. 6. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Guld. 1981. 7. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Ulveøjne. 1981. 8. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Ræven. 1981. 9. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Tyskertid. 1981. 10. del af serie

Nubin

Christiansen, Ole E.:
Nubin. 1985. 1. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Nubins rejse til Midian. 1986. 2. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Nubin i De dømtes By. 1987. 3. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Møllen på Skovbjerg. 1982. 1. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Tyven på Skovbjerg. 1982. 2. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Vinterlandet. 1983
Christiansen, Ole E.:
Heksen fra Orini. 1984
Christiansen, Ole E.:
De døde mænds sti. 1986
Christiansen, Ole E.:
Det afhuggede hoved. 1987
Christiansen, Ole E.:
Greve Arres kiste. 1988. 1. del af serie
Christiansen, Ole E.:
Greve Arres skat. 1989. 2. del af serie
Christiansen, Ole E.:
I kæmpernes land. 1991
Christiansen, Ole E.:
Skjolds mærkelige rejse. 1993
Christiansen, Ole E.:
Mimers brønd: Opslagsbog om nordisk mytologi. 1994 (29.3)

Læs mere om Ole E. Christiansen:

Rasmussen, Bent:
53 danske børnebogsforfattere. 1986 (81.67)
Carlsen, Jesper:
Den danske hygge - om Ole E. Christiansens forfatterskab. 1986 (81.0105) I: Plys, 2, s. 92-94, 1986

Links

Forfatterportrætter udarbejdet af bibliotekarer over hele landet. Portrættet indeholder blandt andet biografi, bibliografi, tekstuddrag og lyd-eksempler.
Her får man de vigtigste pejlemærker i Ole E. Christiansens forfatterskab. Årstal for litterære priser, angivelse af debut og markante værker, henvisninger til biografier i håndbøger og links til omtaler på nettet.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Ole E. Christiansen