Kilder citeret i portrættet

Interviews

Larsen, Steffen:
Den grønne mand. 2002. Interview i Børn & Bøger, nr. 6, 2002.
Eskebæk Larsen, Marianne:
Telefoninterview med Otto Dickmeiss, juni 2005.
Otto Dickmeiss’ hjemmeside
Kulturministeriets forfatterpris og illustratorpris går til Komatøs og Rævefælden. Kulturministeriet, 2013-03-19.