Baggrund

Citat
Citat
”Væsnet lå på siden og trak vejret tungt, og for hver udånding skiftede det form. En hundekrop med løvehoved pressede faretruende mod kassens sider, nakken frygtelig forvredet. Så skrumpede dyret til en svale med klove, og endelig væltede kassen, og Sif lå gispende udstrakt på gulvet.”

”Dronningens gåde”, s. 80.

Cecilie Eken blev født i 1970 på Frederiksberg. Hun voksede op i Holte nord for København, i et kunstnerisk og intellektuelt stimulerende miljø, fyldt med musik, sang og litteratur. Morfaderens oplæsninger af god klassisk litteratur, bl.a. H.C. Andersen, har haft stor betydning for Cecilie Eken og præger stadig hendes sprog.

Cecilie Eken fik med årene to søstre. Da hun skulle i 2. klasse tog familien et år til Boston, USA. Her var hun heldig at få en inspirerende lærerinde, der satte klassen i gang med at lege med ord og skrive digte. Efter forældrenes skilsmisse i 1981 flyttede de tre små piger med deres mor til Østerbro i København. Gennem hele barndommen har hun læst, skrevet og fortalt eventyr til sine omgivelser, men allermest til sig selv.

Efter studentereksamen i 1988 tilbragte Cecilie Eken et år i Frankrig som udviklingsstudent. Det var hendes drøm at blive forfatter, men hun tog i første omgang det fornuftige studievalg. Hun startede på Handelshøjskolen i København og blev bachelor i kommunikation, sprog og økonomi. Men denne businessorienterede verden var slet ikke Cecilie Eken, og da hun efter et par år var klar over, at hun var kommet på den forkerte hylde, begyndte hun at skrive på en roman og debuterede som kun 23-årig med ”Troldmandens søn”.

Hun arbejdede herefter hen mod at blive journalist, men tog i stedet et ophold på Filmhøjskolen i Ebeltoft. Hun erkendte imidlertid, at det heller ikke var den vej hun ville. At kunne og at ville er centrale ord for Cecilie Eken. Hun ser sit uddannelsesforløb som et nødvendigt led i sin erkendelse af, at man skal være tro mod sine drømme, selv om man har evnerne til andet.

Sideløbende med sin forfattervirksomhed holder Cecilie Eken foredrag og workshops.

Cecilie Eken bor i København med sin mand og tre børn.