De eventyrlige romaner

Cecilie Ekens tre første eventyrlige romaner er ungdomsbøger, der foregår i tidløse verdener med fortidige træk. Det er historier som handler om at blive voksen, om at blive klogere på sig selv og turde overvinde frygten i konkrete situationer. De er præcise og gennemarbejdede både med hensyn til sprog og komposition - en perfektionisme, som kendetegner såvel forfatteren som hendes værker.

21019070

Debutromanen Troldmandens søn opfattes stadig som et væsentligt værk i forfatterskabet. Historien handler om den 16-årige Aris. Han er som sædvanlig ude at vogte får, da han bliver kaldt hjem. Her møder han for første gang sin far. Aris erfarer, at faderen er troldmand, og Sydens Vogter. Han har hårdt brug for Aris og hans ( endnu ikke udviklede) evner i kampen mod fjenden, Den Faldne, som med sit magtbegær vil forstyrre balancen og dermed slukke alt liv.

Aris drager af sted og i de følgende år udvikles og modnes han gennem prøvelser, der til sidst gør ham bevidst om de kræfter han rummer i sig. Herefter kan han indtage sin rette plads i samfundsordenen.- Det handler om den evige kamp mellem de gode og de onde kræfter, men også om nødvendigheden af tilstedeværelsen af begge dele. For uden dem kan man ikke opretholde dynamikken og ligevægten i verden.

I Kongebarnet er udgangspunktet det samme, nemlig et ungt menneskes personlige udvikling gennem udefra kommende begivenheder. Hvor Troldmandens søn er ren og troskyldig i sit udtryk er Kongebarnet mere kompliceret.

Hovedpersonen Pil er en bondedreng på 14 år, som er stukket af hjemmefra, fordi han ikke har mod til at se fremtiden i øjnene. På vej til hovedstaden bliver han uforvarende vidne til et overfald på en kongelig karavane. Den døende dronning overlader ham et spædbarn, en prinsesse, om hvem sandsigersken har udtalt:

’’Jeg giver hende navnet Miella, den jordfødte, thi hun er datter af hele Selah. Den tid skal komme, hvor kun dette barn kan bringe fred og forening til landet’’.

Pil lover at bringe barnet til sin fader, kongen. Det bliver imidlertid en farefuld færd, da der i det omgivende samfund udspiller sig en magtkamp mellem kvinder (solkrigere og præstinder) og mænd(magere). Undervejs møder Pil repræsentanter fra begge sider og må erkende, at sandheden har forskellige versioner alt efter udgangspunktet. Historien ender med at Pil har fået mod og indsigt og er nu parat til at vende hjem.