Beslægtede forfatterskaber

Hvor forfattere som James Joyce og Virginia Woolf tog modernitetserfaringen helt ind i skriveteknikken med deres bevidsthedsstrømme, videreførte E.M. Forster den klassiske engelske roman fra 1800-tallet. Tilfælles med lidt ældre forfattere som Henry James og Charles Dickens har han interessen for sædeskildringen og det kritiske samfundssignalement, og ligesom hos Jane Austen bliver beskrivelser af klasseforskelle og socialt hykleri ramme om interessen for den menneskelige psykes dybder. Ligesom disse forfatteres værker er flere af Forsters plotbårne og romantisk-realistiske romaner filmatiserede.

Forster var klassisk dannet, og i hans bøger optræder referencer til Shakespeare, Dante og de græske digtere. Samtidig henvender han sig til læseren med egne meninger og kommentarer, sådan at hver bog kan siges, trods skift i synsvinkler og sympatier, at udtrykke det særligt Forsterske menneskesyn. Forster kritiserede Henry James for at mangle både alment menneskelig erfaring og filosofi i sine romaner, mens han selv netop blander interessen for dagligdags bekymringer “and his gift for what he called ”prophecy.”” (Edmund White: Only Reflect. The New York Times, 2010-01-14).

Litteraten Frank Kermode foreslår af denne årsag, at Forster har et større forbillede i den samtidige D.H. Lawrence, der ellers hverken kommer fra samme sociale lag eller deler Forsters sans for socialkomedie. De deler det profetisk-mystiske og den ekstatiske opfattelse af naturens muligheder. (Edmund White: Only Reflect. The New York Times, 2010-01-14).