Evas bog

Da Marianne Fredriksson første gang lod billederne fra sit ubevidste nedfælde sig på papir opdagede hun, at de tegnede figuren Eva, der vandrer tilbage til Paradiset for at finde ud af, hvorfor hun og Adam blev fordrevet derfra, og hvorfor Kain slog Abel ihjel.

Vi befinder os i gammeltestamentlig tid, hvor Adam og Eva i deres ansigts sved må kæmpe for overlevelsen i ødemarken. Mens Adam blindt og uden held tilbeder sin overleverede guddom, har Eva en fornemmelse af, at der findes en viden bagved den bevidsthed, der er blevet familiens vilkår. Med syndefaldet fik de kundskab, forudseenhed, erfaring og erindring, nødvendige egenskaber for deres udsatte tilværelse, men også i tilgift kærlighed, skyldsbevidsthed, frygt og sorg. Eva må frigøre sig fra sin skyldfølelse over den afvisning af Kain, der gjorde ham jaloux på Abel og fik ham til at slå broderen ihjel.

På sin rejse til Eden møder Eva den urbefolkning, hun selv er et barn af, og som lever i uskyldens lys lykkeligt befriede for kundskab, men også for følelser. Hun ser den brutalitet, der er konsekvensen af et liv i nu´et uden bevidsthed om før og efter, men som disse grænsemennesker af gode grunde ikke selv opfatter. Ved mødet erindrer hun sin barndom og opvækst med moderen, der i hemmelighed lærte hende ordenes magt og udnyttelsen af naturen. Hun husker syndefaldet, flugten med Adam og det grusomme brodermord, hun har fortrængt. Hun møder englen Gabriel, der fortæller hende om tilgivelsen og den sandhed, der ligger i at Guds børn ikke har skyld, og at det er den erkendelse, der giver den fred i sjælen, hun søger.

Eva drager således hjem til Adam med sin erobring: tilgivelsens hvide lys, der nu strømmer fra hendes indre, og hun forstår, at Kain må tilgives. Adam har svært ved at forstå det nye budskab, Eva bringer med sig fra Paradiset, men langsomt får han øje på sandheden og forliger sig med den nye Gud.

Evas rejse, der såvel er en rejse i det ubevidste, renser altså hendes bevidste liv for angst og sorg og skyld, og hun lærer sig selv og sin mand at leve i nu´et men med kærligheden og kundskaben i behold.

Evas bog er første del af trilogien Paradisets barn . 2. og 3. del er ikke oversat til dansk. Kains bok (1981) handler om Kains videre skæbne efter, at han er vendt tilbage til forældrene og har giftet sig med nomadekongens datter. Skyldfølelsen forfølger ham, og han flygter ud af ægteskabet, da barnet kommer. Han opnår både magt og ære, men bliver aldrig et lykkeligt og skyldfrit menneske. I tredje del: Noreas Saga møder vi Adam og Evas 2. barn lillesøster Norea, der kan læse tanker og se ind i fremtiden. Hun er ubegrænset og frygtløs i sin væremåde - en betagende, men også skræmmende kommentar til vor tids begrænsede livsform.