Til Bethlehem!

Julemysteriet er en historie - i 24 afsnit - som gerne vil åbne en dør til juleevangeliet, ikke mindst for dem, der er bundet af en religiøs blufærdighed; en historie, som vil formidle julelegenden og de kristne traditioner, uden at forkynde.

Gaarder er ikke selv kristen, "men fortællingen om barnet i krybben er så smuk og synes, det er en skam, hvis præsterne skal have den for sig selv." Men det ville jo ikke være Gaarder, hvis ikke der var flere sideløbende historier og nogle store overraskelser undervejs.

Med dristige snit ned gennem Europas historie og geografi får han levendegjort figurerne i en voksende skare pilgrimme - medregnet engle og fåreflokke - så alle er på deres pladser i Betlehems stald julenat i år 0 og kan udfylde de roller, juleevangeliet har givet dem. Rammen er december og en dreng i nutidens Norge, plus en magisk julekalender - men den egentlige hovedperson er den lille norske pige, som gik ind i stalden, da Jesus var født (det fik evangelisten ikke skrevet ned -!) og dukker op i Norge næsten 2000 år senere.

Julelegenden er ren magi og ren poesi; det samme er denne forunderlige kalenderhistorie, som godt kan vende op og ned på nogle forestillinger og samtidig gør fortællingen om julen så nærværende.