Beslægtede forfatterskaber

En inspirationskilde, som Signe Gjessing ofte selv har nævnt, og som også nævnes i ”Ud i det u-løse” er den franske digter Arthur Rimbaud, hvis ungdommelige poetiske vildskab genfindes i Gjessings digte, om end i en anden form. Titlen på hendes debutsamling låner desuden fra den tyske nobelprisvinder Nelly Sachs’ ”Ind i det støvløse”, og Gjessing beskriver det at læse Sachs som en øjenåbnende oplevelse: ”Første gang jeg læste hende, tænkte jeg af en eller anden grund, der er noget, der smelter sammen her. Det, at der findes et sted, at der findes digtets egen virkelighed og så den virkelighed, som vi lever i (Ny Dansk Litteratur: Skabelsen af det u-løse rum – et interview med Signe Gjessing. NDL, 2014).

I Gjessings fantasifulde, billedskabende sprogbrug og metafysiske fokus kan hun desuden minde om William Blake, som hun i øvrigt skrev opgave om i gymnasiet.

I en dansk sammenhæng er det oplagt at nævne Inger Christensen, som deler den samme nysgerrighed over for naturens inderste væsen og menneskets forhold hertil. Det originale billedsprog og optagetheden af vilkårene for menneskets væren har hun tilfælles med en digter som Simon Grotrian.