Hypokonderens død

Citat
”Hvad laver du? Hvad fanden i helvede laver du, Morten Severin Richter? (...) Og nu lå han så her. Bagbundet med bind for øjnene, i militante islamisters varetægt og med kurs mod Pakistans lovløse stammeområder. Morten kunne have grinet, hvis det kun havde involveret ham selv. Alle Bruuns og amerikanernes forsikringer om, at de havde styr på det. Hvorfor kom de så ikke, når han trykkede? For dem var de bønder i et skakspil.”
”Hypokonderens død”, s. 286.

Hans Davidsen-Nielsen debuterede som romanforfatter i 2014 med ”Hypokonderens død” om den midaldrende Morten Richter, der er vellidt universitetsunderviser, men kummerlig forsker og derfor har en fyreseddel hængende over hovedet. I tillæg hertil er han hypokonder – dét i en sådan grad, at han fyres af den person, han som fraskilt og med få venner er mest i kontakt med; sin læge. Da han tilmed bliver slået ned i metroen og får erklæret uhelbredelig kræft, burde hans verden bryde sammen. I stedet får overfaldet og kræftdiagnosen Morten til at sætte sit liv i perspektiv, og pludselig befinder han sig i Pakistan, dybt rodet ind i det danske forsvars efterretningstjenestes kamp mod terror. Men hvad der starter som Mortens personlige udviklingsprojekt bliver til slut hans endeligt.

51040457

”Hypokonderens død” tegner et kontrastfyldt fjendebillede, og flere personer og institutioner bejler til titlen som skurk. En oplagt kandidat til rollen er den pakistanske terrorist Omar Kayani, der i romanen er repræsentant for islamisk terrorisme med Osama bin Laden som frontfigur. Anderledes betragtet står det danske forsvars efterretningstjeneste – da det hele brænder på ­– med Mortens skæbne i hænderne og vælger at lade ham dø i 'en højere sags tjeneste'. Morten bliver altså hverken offer for kræftsygdommen eller de pakistanske terrorister, men i stedet for 'sagen', som han for sent opdager, ikke er hans egen.

Vestens opslugthed af terrorbekæmpelse kandiderer således også til skurkerollen. Gennem valget af terror som tema samt via måden, romanen ekspliciterer problemstillingen, at ”Alle beslutninger, der er truffet lige siden (11. september, red.) – både de gode og de dårlige – kan føres tilbage til den dato”, (s. 105) gives et mangesidet billede af, hvordan terrorismen bidrager til, at 'fjenden' ikke indtager en entydig skikkelse.

”Hypokonderen” er altså ikke blot en henvisning til Morten Richters tilstand, men i lige så høj grad et billede på dagens samfund, der er gennemsyret af en hypokondrisk frygt for terror og den svært definerbare fjendeskikkelse. At Mortens hypokondri erstattes af dødelig sygdom kan ses som kommentar til, hvorvidt samfundets frygt er berettiget eller ej.