Baggrund

Citat
”Læserinden: Kan De da sidde her og fortælle historier nu? De må da handle! Hvad vil De gøre? Forfatteren: Hvad der er at gøre.”
”Midsommerfesten”, s. 163.

Jens Alfred Martin Hansen blev født i 1909 på Stevns som søn af en husmand og daglejer og voksede op under yderst beskedne kår. Hjemmet var meget religiøst, og han har efter alt at dømme haft en tryg barndom uden dramatiske eller belastende begivenheder. Allerede i de første barndomsår fik han interesse for historie, idet hans forældre var gode fortællere, som fortalte om slægten og begivenheder, der hvor han voksede op.

I 1930 tog han eksamen som folkeskolelærer fra Haslev Gymnasium, hvorefter han drog til København for at undervise fra 1931-45. Her blev han i 1935 gift med Vera Jensen, som han fik to børn med. Efter flere romanudgivelser i løbet af 1930’erne kunne han efter publiceringen af ”Lykkelige Kristoffer” (1945) lægge sit lærerjob på hylden for i stedet at hellige sig forfattergerningen.  

Pga. sine illegale bidrag til bl.a. tidsskriftet ”Folk og frihed” måtte han i efteråret 1944 gå under jorden indtil befrielsen i maj 1945, og i denne periode viste han sig måske mere produktiv end nogensinde tidligere. Han kom også til at slås med stor skyldfølelse, fordi to unge mænd gik ind i modstandskampen efter at have læst hans artikler, hvilket de måtte bøde for med livet.

Efter krigen blev Martin A. Hansen en feteret redaktør af tidsskriftet Heretica og fortsatte samtidig sin populære karriere som forfatter. Han stødte dog ind i en krise, da hans kone Vera blev alvorligt syg, fordi han ikke følte, at han havde nok at give. Krisen medførte, at Martin A. Hansen også mistede troen på sine egne eksistentielle opfordringer til andre og måske også troen på sig selv som det skrevne ords forfatter. Efter en periode med tavshed brød han denne med sit sidste fiktive værk, nemlig radioromanen ”Løgneren” (1950), der fik meget høje salgstal og som for længst har fået klassikerstatus.

Han fik et væld af priser og anerkendelser for sit alsidige forfatterskab bestående af ikke kun romaner, noveller osv. men også essays, rejsebeskrivelser og kulturhistoriske værker. Han døde af kronisk nyrebetændelse på Bispebjerg Hospital i 1955.