Baggrund

Hans Chr. Hansen er født i 1949 i København. Derefter flyttede familien en kort tid til Lolland, men da han var 3 år, bosatte familien sig i Næstved, og her har Hans Chr. Hansen boet næsten lige siden. Han beskriver sjældent landskaberne i sine historier, men det er altid Næstved, havnen, Susåen, som han ser for sig, når han skriver. Det betyder efter Hans Chr. Hansens mening ikke så meget med landskabsbeskrivelserne, for alle læsere “læser” alligevel altid deres eget landskab ind i historierne.

Hans Chr. Hansen tog realeksamen i 1966, studentereksamen i 1969 og derefter zigzaggede han lidt m.h.t. at vælge uddannelse. Han troede en overgang, han skulle være skovrider blandt slanke bøgetræer med kasket på hovedet, men det opgav han. Han læste et stykke tid på Københavns Universitet, men så besluttede han sig til at læse til lærer på Haslev Seminarium og blev dimitteret i 1977.