Hjem

Med sine 1.734 digte er ”Hjem” fra 1984 Høecks første og største kæmpebog. Ambitionen er slet og ret at beskrive alt, og alt betyder i denne sammenhæng Danmark set igennem en eskatologisk såvel som genfødende kæmpecyklus. I en streng og hyperdetaljeret klassificeringsorden gennemgås alt fra undergrundens lerlag, ”Sæt mikroskopet over/ et stykke mo-ler (SiO2) fra Fur/ eller fra Limfjorden”, over broer ,”vælger du den gamle eller ny/ lillebæltsbro er et spørgsmål om tysk/ stål fra krupp eller den danske cement fra portland”, og dyreliv, ”Kære rødspætte/ nu er du fanget/ dér ligger du på fiskehandlernes/ diske af rustfrit/ stål”, til graffiti, ”’Søsterskab’ og ’Død over/ politiet’ malet på tværs/ over den gule mur til Assistens”.

22307576

Bestanddelene, der tilsammen fremstiller Danmark, er ordnet i to spor, i det Høeck i bogens appendiks noget fremmedgjort men alligevel rammende kalder ”tekstmassivet”. Ét spor kaldet ’Natur’ løber/transformeres på den øverste tredjedel af siderne og skal læses forlæns fra venstre mod højre, mens et andet spor kaldet ’Kultur’ løber/transformeres på den nederste tredjedel af siderne og skal læses baglæns fra højre mod venstre. De to spor passer sammen i en cirkulær struktur, idet et sammenfald mellem naturens og kulturens byggeklodser (atomer og bogstaver) er det, der henholdsvis startes op fra og sluttes af med. 

Et tredje spor kaldet ’Ånd’ løber på sidernes midterste tredjedel. Det er todelt og løber/transformeres fra bogens midtersektion og ud, hhv. baglæns fra side 298 til side 8 og forlæns fra side 313 til 603. Herudover genbruger det enkelte ’Ånd’-digt dele af ordmaterialet i naturdigtet lige ovenover og kulturdigtet lige nedenunder, hvorved vi får en vertikal orientering i de tre spors ellers horisontale forløb. Høeck bruger selv en bygningsanalogi og taler om en ”sammentømret struktur”, der er fikseret i disse diagonale vinkler. 

Det tredje spor er bygget på en kristen sprogkode med reminiscenser fra bl.a. Fadervor og Bibelen. Ligeledes er religiøst klingende neologismer (altså sproglige nydannelser) som ’faderske’, ’mørkel’, ’sortning’, ’endeligelsen’ gådefulde gengangere sporet igennem. Den religiøse briefing i Høecks værk viser sig særlig tydeligt i ”Hjem”, som gennem store sekvenser er henvendt til et ’du’. Det henviser eksplicit til Høecks afdøde kæreste Margit Jean, men mindst lige så eksplicit til det principielle ’du’, Gud.

 

Citat

”Tændingen fungerer

perfekt. Hvilken lykke.

Den knalder ikke.

Husene der flyver

forbi som lange

striber i et maleri.

Nu ned i tredie gear.

Byen. Gennem Ringsteds

forstæder. Op i fjerde

gear. God benzin

tilførsel. Du er ved

at erobre riget Danmark”

 

”Hjem”, s. 349.