Om forfatterskabet

billeder af de fleste af forfatterskabets bøger samt links med henblik på lån via bibliotek.dk.
fra Københavns Kommunes Biblioteker. Noteringen af samtlige digttitler i en 10 skærmbilleder lang ordmonolit giver et godt indtryk af værkets volumen.
Opslaget ”Klaus Høeck” i Mortensen, Klaus P.: Litteraturens stemmer. Gads Forlag, 2003.
Kybernetik og romantik : om Klaus Høecks forfatterskab. Spring, 2021. Redigeret af Peter Stein Larsen, Michael Kallesøe Schmidt og Frederik Stjernfelt.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Klaus Høeck