Den politiske bog

I Bern Børneridder er der kamp. Der hvor Bern og hans kammerater har lavet en byggelegeplads vil idrætsforeningen lave en golfbane. Man skal nu efter første kapitel tage stilling til et spørgsmål. Der er hver gang 2 muligheder og afhængig af hvilket valg man tager, skal man gå til et nyt kapitel, der igen rummer en valgmulighed. Gennem bogen får man indblik i de demokratiske spilleregler, men også hvad der sker, hvis man ikke følger spillereglerne og tager udemokratiske eller ulovlige metoder i brug. Bogen tager sit afsæt i en svunden tid, da børns egne, ustrukturerede initiativer blev nedkæmpet med tungt, offentligt bureaukrati og magtanvendelse.