En kvinde ser på mænd der ser på kvinder

Citat
”Jeg er knyttet til romanen som en form, der giver én nærmest magiske muligheder. Jeg tror på den, og i modsætning til mange, tror jeg at man bliver klogere af at læse romaner. Jeg tror også at det er et usædvanligt godt redskab for idéer. Jeg lever af at skrive romaner.”

”En kvinde ser på mænd der ser på kvinder”, s. 397-398.

Kunst, køn og identitet spiller en stor rolle i Siri Hustvedts forfatterskab, uanset om hun skriver romaner eller essays, og gør det også i hendes omfangsrige essaysamling ”A Woman Looking at Men Looking at Women: Essays on Art, Sex and the Mind” fra 2017 (”En kvinde ser på mænd der ser på kvinder. Om kunst, køn og bevidsthed”, 2017).

Samlingen består af i alt 21 essays, der falder i tre dele. De har alle en jeg-fortæller og væver både personligt og videnskabeligt stof i tekster, der tematisk favner bredt.

Første del, der deler titel med bogen, består af 11 essays om kunst og kunstnere, kønsproblematik og den evige kamp mellem humaniora og naturvidenskab. Hustvedt undersøger især mandlige, men også kvindelige kunstneres blik på kvinder. I det første essay, der handler om Picasso, forsøger hun f.eks. at se på hans værker uden at være domineret af kunsthistoriens faste forestillinger om ham. Netop den holdning, at ville betragte noget fra et personligt perspektiv som et opgør med konventioner, går igen i hele samlingen.

53392687

Anden del består af ét langt essay, der overordnet set handler om splittelsen mellem krop og sind, mens den sidste del, der består af ni essays baseret på foredrag, samlet set handler om kognition.

Hustvedts ærinde i alle essays er at betvivle eksisterende forestillinger – både når det gælder malerkunst, litteratur, filosofi, psykiatri, køn, moderskab og videnskabernes forskellighed. Med sig selv som redskab kaster hun et nyt blik på alle disse områder. Således spiller perception både som formgivende princip og tema også en afgørende rolle i samlingen.

Sproget er som altid hos Hustvedt levende og legende, og essaysene vidner både om Hustvedts enorme vid og uovertrufne evne til at forholde sig åbent og undrende til verden.

"En kvinde ser på mænd der ser på kvinder” er en murstenstung, intellektuel og personlig rejse i kunsthistorie, neurologi, psykiatri og filosofiske overvejelser over forholdet mellem krop, identitet og køn. Det er en samling, der søger at vise sprækkerne frem for at give faste svar.