Sejrherrerne

Citat
”Marta ved at i farens verden er det ikke vilje og ønsker og ’muligheder’ som regerer, men skæbnen, ’maskinen’, som han kaldte det i sine kommunistiske glansdage.”
”Sejrherrerne”, s. 171.

”Seirherrerne” (”Sejrherrerne”, 1992) er titlen på Roy Jacobsens stort anlagte gennembrudsroman fra 1991 om de drastiske samfundsomvæltninger i Norge i 1900-tallet. Romanen er en slægtsroman, der tager udgangspunkt i en norsk arbejderfamilies tilværelse under skiftende historiske kår.

Den første af romanens to dele, ”Martas sang”, foregår primært i Nordnorge i perioden 1927 frem til Anden Verdenskrig. Marta vokser op i et fattigt fiskeri- og landbrugssamfund, først sammen med sin far og stedmor og sine to søskende og tre halvsøskende og siden hos en onkel og tante, efter at hendes far har erkendt, at han ikke er i stand til at brødføde hele familien. Som ung flytter Marta til Oslo og møder her industriarbejderen Frank, som hun stifter familie med.

I anden del, ”Dreng”, skifter romanen stil og tempo. Her følger man Marta og Franks søn Rogern og hans to ældre brødre Harald og Jannik under deres opvækst og ungdom i 1960’erne og 70’erne i en forstad til Oslo. Hvor morens barndom fandt sted i et isoleret samfund med knappe ressourcer, er de tre brødres vilkår nogle helt andre. Velfærdssamfundet stormer frem, mens et ungdomsoprør er under opsejling. Deres liv er præget af et historisk uset væld af muligheder for uddannelse, for oplevelser og for at finde sin egen vej i livet. Men også rige muligheder for at fortabe sig undervejs.

Med en enkelt familie som omdrejningspunkt beskriver ”Sejrherrerne” 1900-tallets modernisering af det norske samfund. I løbet af blot tre generationer udvikler samfundet sig fra et fiskeri- og landbrugssamfund til et industrisamfund og siden til et decideret velfærdssamfund. I Martas arbejderfamilie er udviklingen markant. Fra faren, fiskebonden Johan, over ægtefællen, industriarbejderen Frank, til de tre sønner, for hvem identifikationen med arbejderklassen er mere udflydende i en tid, hvor tidligere tiders normer, traditioner og klasseskel udfordres.