Beslægtede forfatterskaber

”Jin Ping Mei” bliver i den danske oversættelses indledende baggrundsafsnit placeret som det fjerde værk i rækken af ’Forunderlige mesterværker’ fra Ming-dynastiet. Tilsammen udgør værkerne de bedste og mest indflydelsesrige værker i samtiden. (”Jin Ping Mei, første bog”, s. 7). De tre øvrige værker i rækken er: ”De tre riger”, ”Fortællinger fra marsk og mose” og ”Rejsen mod vest.”

Qua ”Jin Ping Meis” berømmelse for de erotiske passager er bogen blevet sammenlignet med franskmanden Giovanni Boccaccios ”Dekameron”, der anses som et hovedværk i middelalderens renæssancelitteratur. Bogen blev første gang publiceret i 1886, men skønnes nedfældet 1350-1353, et værk der også behandlede erotik i en tid, hvor det var strengt forbudt. Men i sin form ligger ”Jin Ping Mei” langt fra ”Dekameron”. Selvom begge værker har historiefortællingen som rammefortælling, bliver den brugt på vidt forskellige måder i de to værker.

Rammefortællingen i ”Dekameron” er ti unge (syv kvinder og tre mænd), der flygter fra pesten, der i 1348 ramte Firenze. De ender sammen på et landsted, hvor de fordriver tiden ved på skift at fortælle historier. Gennem disse historier, i alt 100 noveller indeholdende adskillige temaer og moraler, kastes et lys over kvindernes seksualdrifter og begær, som en del af livets mangfoldighed. Sproget er som i ”Jin Ping Mei” humoristisk, og der ses frem mod en bedre fremtid.