Overdrivelse og spontanitet

Det er med debutbogen, “Kent og Ralle finder en skat” fra 2001, at Rasmus Juul for første gang viser den streg, han siden bruger og udvikler i sine senere billedbøger. Det er karakteristisk for ham, at han på den ene side tilstræber en genkendelighed til virkeligheden med sine billeder, og at han på den anden side straks nedbryder den igen.

23680203

Rasmus Juul er netop ikke den naturalistiske illustrator, der undersøger virkeligheden med en tilstræbt saglighed. Han søger snarere det forenklede, det skematiske og det fortegnede. Hans billeder har et strøg af karikaturen over sig i deres dyrkelse af overdrivelsen. Men de låner samtidig også udtryk fra børnetegningens umiddelbare spontanitet. Det sidste er nok det, der forlener dem med humoren. Her er ingen morskab på bekostning af nogen eller noget. Men snarere latter, grin og munter overstadighed. Man kan måske sige, at Rasmus Juul tegner barnligt på en voksen måde.

 
 

Allerede titlen “Kent og Ralle finder en skat” afslører, at vi har at gøre med en sørøverhistorie. Billedet på omslaget præciserer nærmere, at der ikke er tale om en gængs sørøverhistorie, for her ser vi, at de to hovedpersoner har skikkelse af henholdvis en sortbroget ko og en gris. De står hver især med ægte sørøvergrej: koen med sørøverhat og -kort, grisen med ring i øret, klud om hovedet. Rasmus Juul leger med genren, sørøverkomedien. Det bliver især tydeligt, når han fortæller, at det er filmen “Den knaldrøde pirat”, der er det inspirationsmæssige forlæg. For her er ganske vist helte og skurke, et sørøverkort og en skat. Men samtidig er handlingsforløbet vendt på hovedet. Vores to helte må således først selv finde skatten og begrave den, før de kan genfinde den! Skurkene på det skib, de angriber, overgiver sig uden sværdslag, fromme som de får, i hvis skikkelse, de da også er tegnet. Skatten er ikke blot en skatkiste af guld, men også kaptajnens datter, osv. Sørøverfortællingen ender som en spøg, som en leg. Her kommer den anden inspirationskilde til syne: drengelege. For Kent og Ralle er i grunden også to drenge, der leger sørøver sammen.