Baggrund

Citat
”Jeg blev født … ind i en tid, hvor krigens skygger var så lange, at de ramte mig. De er grundlaget for min forståelse af en verden, der er god og ond på samme tid. Lys og mørk og alt det, der er imellem.”
”I tilfælde af krig”, s. 48.

Forfatter og illustrator Dorte Karrebæk er født i 1946 i Ballerup. Dermed var hendes opvækst præget af efterkrigens traumer, sorger og tabsbevidsthed. Hendes far var arkitekt og sad som modstandsmand fængslet af den tyske besættelsesmagt det sidste halve år af Anden Verdenskrig. Dette ophold kom til at sætte sig dybe, sorgfulde ar i farens sjæl og kom indirekte til at præge datteren Dorte Karrebæk, idet hun lige til hans død havde et tæt, indre-monologisk forhold til ham. Hun er således opvokset i efterdønningerne af en krig, hvor modsætningsforholdene mellem ondt og godt, liv og død samt frihed og tvang stadig var meget presserende i folks bevidsthed og ikke altid har været lette at holde klart adskilte fra hinanden.

Også hendes forhold til moren kom til at præge Dorte Karrebæk dybt. Eftersom moren var meget tunghør, blev kommunikationen og dialogen mellem de to også speciel og anstrengt, hvilket er en af grundene til, at Dorte Karrebæk fra helt lille tyede til den visuelle kommunikation frem for den verbale – men også til dels pga. hendes lette ordblindhed. Skoleårene kom derfor heller ikke til at køre glat på skinner: Hun forstod meget lidt af skolens verbale indlæring, følte sig derfor isoleret og trak sig igen ind i sin egen verden af tegninger i forsøget på at opfinde sin egen måde at kommunikere med omverdenen på (Dorte Karrebæk: I tilfælde af krig. Dansklærerforeningens Forlag, 2009). Som voksen har hun fået godt greb om det verbale sprog og er i dag ikke kun illustrator, men også meget sprogbevidst forfatter til bøger for både børn og voksne.

I 1968 afsluttede hun sin uddannelse som reklametegner på Kunsthåndværkerskolen i København (i dag Designskolen). Derefter arbejdede hun i en Rudolf Steiner-børnehave og underviste på dagcenter om dagen for at tegne videre hjemme om natten. Hun fik sin debut med ”En lille fugl” i 1982, og efter at hun fik Kulturministeriets Initiativpræmie i 1987 og 1988, kunne hun begynde at leve af sin kunst. Dorte Karrebæk modtog Kunstfondens livsvarige legat i 2013. Hun er mor til datteren Sussi.