Moderskab og mødrehjælp

Citat
”Hver morgen slår Tine øjnene op til et stort maleri. Det er også det sidste, hun ser, før hun slukker lyset. På en flade af varmt gult og orange har hun med brede sorte penselstrøg skrevet: 'Der findes ikke værre straf end den at opdage, at man med sine gerninger har ødelagt mulighederne for at blive den, man i virkeligheden gerne vil være.'”
”Moderskab og mødrehjælp”, s. 146.

Også i Pia Fris Laneths bog ”Moderskab og mødrehjælp” fra 2014 stilles der skarpt på både enkelte menneskeskæbner og på den historiske udvikling, denne gang med fokus på moderskabet og organisationen Mødrehjælpen. ”Moderskab og mødrehjælp” har da også undertitlen ”Otte portrætter og 100 års historie”.

I de historiske afsnit skildres de sidste 100 års syn på moderskabet og organisationen Mødrehjælpens placering i samfundet. Undervejs beretter forfatteren om Mødrehjælpens primære indsatsområder og de centrale begivenheder, som langsomt forandrede synet på bl.a. den enlige mor med børn født uden for ægteskabet og adgangen til svangerskabsforebyggende midler. Imellem de otte kapitler i den historiske fortælling har Fris Laneth placeret otte portrætter af yngre nutidige kvinder, som har det til fælles, at de alle er blevet mødre i en ung alder og på forskellig vis har modtaget hjælp eller rådgivning fra Mødrehjælpen. De interviewbaserede kvindeportrætter er trykt på lysegrå sider, mens de historiske kapitler er trykt på hvidt papir.

50933806

Bogen starter i slutningen af 1800-tallet, hvor der herskede strenge moralforestillinger om, at sex kun hørte til i ægteskabet og stor stigmatisering af såkaldte horebørn. Fris Laneth skildrer herefter de historiske forandringer med nedslag i begivenheder som retssagen mod Englemagersken Dagmar Overby, der tilstod drab på 16 børn, en skildring af såkaldt børneparkering – på grund af alt for få institutionspladser – i København i 1940’erne, Thit Jensens kamp for udbredelsen af prævention, Carl Th. Dreyers dokumentarfilm fra 1942 om Mødrehjælpen, Loven om fri abort i 1973 og den daværende prinsesse Alexandras indtræden som protektor for Mødrehjælpen. Pia Fris Laneth lader i sin bog Mødrehjælpens historie afspejle det moderne velfærdssamfunds udvikling, herunder socialpolitikkens udvikling og ændringen i synet på seksualitet, prævention og moderskab. Med bogens skildring af otte sårbare kvinders møde med Mødrehjælpen understreges det, at organisationen fortsat har en vigtig samfundsmæssig rolle i dag.