Respekt

Citat
”Nettes familie er en af de mange, for hvem ferierne på Lyngborgen i årtier var sommerens højdepunkt. Den røde træborg gled ind i fotoalbum og i familiens kollektive hukommelse i form af den slags anekdoter og fortællinger, som på tværs af generationer og langs ad livet skaber familiens fællesskabsfølelse.”
”Respekt”, s. 67.

I sin bog ”Respekt – historier fra Settlementet på Vesterbro” fra 2011 fortæller Pia Fris Laneth historien om Kristeligt Studenter Settlement, som blev stiftet af en gruppe idealistiske akademikere i 1911, og som havde til formål at udføre socialt og religiøst arbejde på Vesterbro i København. Et frivilligt arbejde, som også skulle samle arbejderklassen og samfundets bedst uddannede i gensidig respekt.

Det var en stor opgave på en tid, hvor den københavnske bydel var præget af overbefolkning, fattigdom og prostitution – og i modsætning til i dag uden skyggen af akademikere: ”Dengang satte kun 500 unge mennesker årligt en studenterhue på hovedet. De kom fra samfundets økonomiske og kulturelle elite og færdedes i socialt lukkede kredse, foreninger og klubber. Vesterbro var et møgbeskidt, overbefolket arbejderkvarter, spækket med værtshuse og berygtet for sine løsagtige kvinder og grove mænd. Her lyste studenternes hvide huer op som eksotiske fugle, folk var skeptiske over for kristendommen, og Settlement var et fremmedord.” (s. 9). Det var tanken, at studenterne skulle bosætte sig i bydelen, tilbyde undervisning, kulturelle fritidstilbud og udbrede Guds ord. De ville til gengæld få førstehåndserfaring med arbejdernes liv, som siden ville komme dem og samfundet til gode, når de indtog ansvarsfulde stillinger, som f.eks. præster og læger.   

Fris Laneth skildrer i sin bog Settlementets historie og går kronologisk frem indtil vor tid. Den historiske gennemgang kobles med personlige historier om mennesker og familier, som har benyttet sig af organisationens mange og skiftende tilbud. I bogen møder man bl.a. Gertrud, der er kommet i Settlementet, siden hun var en lille pige i 1930’erne, og Fakhra Sultana, der blev tilknyttet Settlementets projekt for indvandrerkvinder i slutningen af 1990’erne. En gennemgående tematik er fortællingen om, hvordan frivilligt, socialt arbejde har været med til at etablere den moderne velfærdsstat. En anden er fremhævelsen af Settlementet som en vigtig stemme i den socialpolitiske debat gennem årtier – bl.a. i dets kamp for alt fra feriekoloni til Vesterbros fattige børn og rådgivning til bydelens udsatte til integrations- og beskæftigelsesarbejde.