Den forelskede unge

Citat
”Hun ser lige op i hendes øjne. Hvad er det nu de betyder, de øjne. Det er på amerikansk, det der er i øjnene. Det, som smiler og stråler ud til alle sider.”
”Den forelskede unge”, s. 15.

I 2007 udgav Marianne Larsen romanen ”Den forelskede unge”. Det er en barndomsskildring, der foregår i landlige omgivelser et uspecificeret sted på Sjælland. Hovedpersonen er den 5½-årige pige, der af de voksne omtales enten som ’ungen’ eller ’datteren’. Ungen bor i Bomhuset sammen med forældrene Anders og Rimor, storebror Verner og lillebror Lars – eller Venne og Lillas, som de hedder i ungens verden. Og det er netop ungens perspektiv, der er det stilistiske særtræk ved ”Den forelskede unge”. Historien fortælles, eller rettere sanses, af ungen. Det er gennem den femåriges tanker, øjne og ører, at læseren får begivenhederne præsenteret: Mødet med morbror Jens og hans kone fra Amerika, mødet med de store drenge i shorts der stjæler en gammel mønt, mødet med den nye pige og hendes saks mv. Små hverdagsepisoder der i ungens univers er overvældende, spændende men også uforståelige.

27010571

Romanen er ekspressionistisk i og med, at det er det indre, i dette tilfælde ungens tanker, der er udgangspunktet for fortællingen. Hendes indre følelser farver og påvirker hendes reception af omgivelserne. Virkeligheden forvrænges, som når pigen glæder sig, til det skal blive aften, og for at få tiden til at gå prøver at tælle så langt og længe hun kan. Hun bliver helt rundtosset, hvilket fremgår direkte af teksten, der også roder rundt og på den måde markerer forventningens glæde – eller retter rastløsheden – ved at opløse tyngdekraften og almindelig logik.

Romanens ramme er et enkelt døgn. Det præciseres ikke, men flere ting tyder på, at det er en dag i midten af det 20. århundrede. Bompenge, dilettantteater og andre ord optræder og fungerer som tidsmarkører. Det er et barndomsunivers i en forgangen fortid. Hvert kapitel indledes med en vignet, som i forskellige variationer af sætningen ’X kaster sit første strålende slør ind over hende ved mødet med Y’ præsenterer hvad og hvem, der er i fokus i det kommende kapitel. Hvem der er målet for ungens forelskede blik. Ungen er forelsket i alt det nye, hun møder i løbet af sådan en dag. Hun er stærkt betaget og oprigtig nysgerrig.