Kilder citeret i portrættet

Kilder

Kilder citeret i portrættet
Marianne Larsen i ”Danske Digtere i det 20. århundrede”. Gads forlag, 2000.
Larsen, Marianne:
Børnelærdom i ”Hvordan jeg blev forfatter”. Borgen, 1997.