Baggrund

Citat
“Hvis jeg var kunstner ville jeg være meget mere eksperimenterende og nysgerrig og meget mere impulsiv.
Hvis jeg var kunstner ville jeg holde meget af at gå rundt i byen med paraply, når det regnede”
“Hvis jeg var kunstner”, s. 11.

Martin Larsen blev født den 12. august 1969 og havde en opvækst som de fleste andre danskere på den tid. Teenageårenes krise bragte ham i favnen på litteraturen, da han måtte sætte ord på de spirende følelser og det fremvoksende selv. Som 27-årig blev han optaget på Forfatterskolen i København, og to år efter debuterede han med “Tabula rasa”, en samling digte der udkom, ikke i en bog, men på en diskette. Samme år, i 1997, blev han færdiguddannet fra Forfatterskolen. Årene på skolen har på mange måder været formende for Larsens liv, da mange af hans bedste venner stødte til her. Også mødet med skolens grundlægger, Poul Borum, i 1995, har haft stor betydning: “han var den store port udad mod samtidig litteratur i andre kroge af verden. Men også bagud historisk. Jeg fik arbejde hos Poul Borum som altmuligmand, det vil sige først og fremmest gik jeg og satte bøger på plads i hans bibliotek. Og det var bøger, man ikke kunne finde på hovedbiblioteket og i boghandlere.” (Thomas Hvid Kromann: Virtuelle danskere on demand, Den blå port nr. 79, 2008, s. 37 -38).

Interessen for udenlandsk litteratur er tydelig både i Larsens eget forfatterskab, men også i hans arbejde som oversætter af især amerikansk litteratur. Larsen fungerede desuden som kritiker ved Dagbladet Information og ved det netbaserede litteraturtidsskrift litlive.dk. Martin Larsen fremhævede selv det at anmelde som en vigtig del af det at være forfatter: “det er en del af det at beskæftige sig med litteratur, at man tænker over, hvad man har læst og forsøger at formulere, hvad man tænker. På en vis måde synes jeg næsten, at kritikken er den allermest centrale litterære virksomhed; det at fremgrave mening af de nogle gange uforståelige værker, forfatterne har fyldt verden med.(Det Andersenske Forlag: Martin Larsen. Ordtilallesider.dk, 2010-09-24). 

I 2000 overtog Martin Larsen sammen med fire andre forfatterskoleelever forlaget Basilisk efter Per Aage Brandt, der sammen med Carsten Juhl og Otto Pedersen havde grundlagt forlaget i 1982. Udgivelsesprofilen dengang som nu er et ønske om at bringe udenlandske forfattere frem i lyset ved at oversætte værker, der ellers ikke ville blive oversat. I et interview fra 2001 fortæller de nye redaktører om hvordan de fik overdraget forlaget af Per Aage Brandt, der ikke længere magtede at tage sig af de mange rudekuverter, der hobede sig op: ”Han tilbød os forlaget, hvis vi overtog rudekuverterne og satte dem i orden. Og så besluttede vi at tage kufferten.” På spørgsmålet om hvad de nye forlagsejere havde brugt det første år med forlaget på, svarer Martin Larsen lakonisk: “Vi har åbnet rudekuverter” (Rune Lykkeberg: Nyt liv til lille forlag. Information, 2001-02-03). I flere år hang der et opmuntrende og selvironisk citat på døren ind til forlagets lokaler i Nansensgade: “Jeg tror den kommer til at sælge”. 

Martin Larsen fik i 2008 Statens kunstfonds treårige arbejdslegat, hvilket af blandt andet litteraturanmelder Lars Bukdahl blev fremhævet som en sejr for den eksperimentelle litteratur: “hvis jeg virkelig skal pege på en nyhed, så er det, at man har besluttet sig for at anerkende Martin Larsens yderligtgående eksperimenter som et forfatterskab - for det er der mange traditionelle litterater, der ikke ville” (Rasmus Bo Sørensen: Hæder til litterære eksperimenter. Information, 2008-05-15). 

Det oplagte spørgsmål at stille en forfatter, der lige har udgivet en kontrafaktisk selvbiografi betitlet: “Hvis jeg var kunstner” er selvfølgelig, hvad han ville være, hvis han ikke var forfatter. Til det svarede Larsen: ”Så ville jeg jo ikke være mig men en anden person.” (Det Andersenske Forlag: Martin Larsen. Ordtilallesider.dk, 2010-09-24).