Baggrund

Citat
”skrift er
at producere et
sted
hvor tingene bevæger
sig mellem
det højeste & det laveste
ikke bare statiske yderpunkter”
”Den flyvende hollænder”, s. 96.

Peter Laugesen er født i København og opvokset i Aarhus, hvor han blev student fra Aarhus Katedralskole i 1961. I 1964 flyttede han til København, hvor han boede nogle år, inden han flyttede tilbage til Aarhus, hvor han har boet de seneste mange år.

Som 22-årig flyttede Peter Laugesen i 1964 ind på et klubværelse på Bagsværdvej 65 i Lyngby, og på den anden side af gangen boede digteren Dan Turéll. Langsomt fandt de to unge mænd ud af, at de havde mere til fælles end at bo på klubværelse. Laugesen fortæller om mødet og det fortsatte venskab med Turéll: ”Dan er den eneste person, med hvem jeg nogensinde har kunnet diskutere i dybden, hvad jeg opfatter som de væsentlige ting i litteratur. Og i virkeligheden er dialogen aldrig holdt op. På en måde taler jeg stadig med ham.” (En aristokratisk tilbagetrukket og højttænkende forfattertype. Information, 2002-07-22). Mødet med Turéll har haft afgørende indflydelse på Laugesen som forfatter, og udover deres indbyrdes korrespondance udgav de i 1973 samarbejdsprojektet ”Dobbeltskrift”. Mens Laugesen og Turéll boede i Lyngby debuterede de begge i tidsskrifter og antologier, men drømmen om at udgive bøger blev mødt med modstand. Laugesen fortæller om de første år som forfatter: ”Vi havde ikke nogen strategier, fordi vi regnede med, at man sådan set bare skulle skrive det, man syntes, man skulle skrive, og så sende det ind til nogle forlag og tidsskrifter, og så skulle det hele nok gå af sig selv. Det gjorde det bare ikke. De danske forlag og tidsskrifter var generelt ret negative. Så vi fik begge trykt nogle af vores første ting i Sverige i Ord och Bild. Og eftersom modstanden herhjemme åbenbart var så stor, fandt vi ud af, at vi lige så godt kunne lave vores egen beskedne modoffentlighed og selv udgive tingene. Dét var jo også en amerikansk model. Det praktiserede vi så i en fem-seks år eller sådan noget, hvor det hele var på et ganske primitivt plan. Dan udsendte duplikerede eller håndskrevne bøger, oplagene var små, og de blev gennemgående foræret væk. Dog blev nogle af dem anmeldt, og det banede vejen for, at vi langsomt blev sluset ind i forlagsverdenen.” (En aristokratisk tilbagetrukket og højttænkende forfattertype. Information, 2002-07-22).

I slutningen af tresserne kom Laugesen i en sen alder i lære på det trykkeri, hvor hans far var kontoransat, og blev udlært typograf. Han havde inden da været journalistelev forskellige steder, men fandt det for kedeligt og holdt op hver gang. I 1983 kom han på Finansloven og har siden ernæret sig som forfatter.

Laugesen har været medlem af Det Danske Akademi siden 1997. Han har med udgangspunkt i sine digte udgivet cd’er sammen med Singvogel, Mindspray, Christian Vuust og optræder ofte sammen med dem. Udover sit eget forfattervirke skriver han medie- og samfundskommentarer i Dagbladet Information, arbejder med dramatik og oversætter udenlandsk litteratur. Bl.a. har han i over tyve år arbejdet med en endnu ufærdig oversættelse af James Joyces ”Finnegans Wake”, og i 2004 udkom hans oversættelse af Gertrude Steins ”Tender Buttons” med den danske titel ”Ømme dupper”.

Privat har han døtrene Gerd og Sidse og er gift med Inga From Rasmussen og bosat i Brabrand, hvilket man kan forvisse sig om ved læsningen af de fleste af hans bøger.