portræt af Peter Laugesen
Foto: Martin Dam Kristensen

Peter Laugesen

cand.mag. Anne Vindum, 2012, 2020 og oktober 2023. Blå bog og bibliografi opdateret november 2023.
Top image group
portræt af Peter Laugesen
Foto: Martin Dam Kristensen

Med mere end 50 digtsamlinger bag sig har Peter Laugesen i helt fysisk forstand sat sit præg på dansk litteratur. Siden debuten i 1967 har han i en fortættet og fortløbende tekststrøm udforsket sproget og dets muligheder for at gengive oplevelsen af verden, som den ser ud fra Brabrand, hvor Laugesen bor. Det vil øve vold mod det mangeartede forfatterskab at reducere det under overskriften totalskrift. I stedet må det karakteriseres som ekstremt rummeligt, da det favner både minimale og maksimale digte, tematiserer såvel den mindste forskydning i vejret som de største poetologiske spørgsmål og både ynder at beskrive endnu en gåtur med hunden og føre samtaler med kunsthistoriens koryfæer.

 

137305615

Blå bog

Født: 5. marts 1942 i København.

Uddannelse: Student Aarhus Katedralskole 1961, uddannet typograf.

Debut: Landskab. Borgen, 1967. Digte.

Litteraturpriser: Beatrice Prisen, 1985. Emil Aarestrup Medaillen, 1990. Det Danske Akademis Store Pris, 1992. Martin Andersen Nexø Prisen, 1998. Kritikerprisen 2003. Blixenprisen, 2018. Dan Turèll Medaljen, 2018.

Seneste udgivelse: Il miglior fabbro. Herman & Frudit, 2023.

Inspiration: Dylan Thomas, Arthur Rimbaud, Shakespeare.

Periode: 1970'ernes nyrealistiske prosa og bekendelsespoesi

Genre: Lyrik

 

Videoklip
Interview med Peter Laugesen (dansk med engelske undertekster, 40:28). Louisiana Channel, 2021. 

Artikel type
voksne

Baggrund

”skrift er
at producere et
sted
hvor tingene bevæger
sig mellem
det højeste & det laveste
ikke bare statiske yderpunkter”
”Den flyvende hollænder”, s. 96.

Peter Laugesen er født i København og opvokset i Aarhus, hvor han blev student fra Aarhus Katedralskole i 1961. I 1964 flyttede han til København, hvor han boede nogle år, inden han flyttede tilbage til Aarhus, hvor han har boet de seneste mange år.

Som 22-årig flyttede Peter Laugesen i 1964 ind på et klubværelse på Bagsværdvej 65 i Lyngby, og på den anden side af gangen boede digteren Dan Turéll. Langsomt fandt de to unge mænd ud af, at de havde mere til fælles end at bo på klubværelse. Laugesen fortæller om mødet og det fortsatte venskab med Turéll: ”Dan er den eneste person, med hvem jeg nogensinde har kunnet diskutere i dybden, hvad jeg opfatter som de væsentlige ting i litteratur. Og i virkeligheden er dialogen aldrig holdt op. På en måde taler jeg stadig med ham.” (En aristokratisk tilbagetrukket og højttænkende forfattertype. Information, 2002-07-22). Mødet med Turéll har haft afgørende indflydelse på Laugesen som forfatter, og udover deres indbyrdes korrespondance udgav de i 1973 samarbejdsprojektet ”Dobbeltskrift”. Mens Laugesen og Turéll boede i Lyngby debuterede de begge i tidsskrifter og antologier, men drømmen om at udgive bøger blev mødt med modstand. Laugesen fortæller om de første år som forfatter: ”Vi havde ikke nogen strategier, fordi vi regnede med, at man sådan set bare skulle skrive det, man syntes, man skulle skrive, og så sende det ind til nogle forlag og tidsskrifter, og så skulle det hele nok gå af sig selv. Det gjorde det bare ikke. De danske forlag og tidsskrifter var generelt ret negative. Så vi fik begge trykt nogle af vores første ting i Sverige i Ord och Bild. Og eftersom modstanden herhjemme åbenbart var så stor, fandt vi ud af, at vi lige så godt kunne lave vores egen beskedne modoffentlighed og selv udgive tingene. Dét var jo også en amerikansk model. Det praktiserede vi så i en fem-seks år eller sådan noget, hvor det hele var på et ganske primitivt plan. Dan udsendte duplikerede eller håndskrevne bøger, oplagene var små, og de blev gennemgående foræret væk. Dog blev nogle af dem anmeldt, og det banede vejen for, at vi langsomt blev sluset ind i forlagsverdenen.” (En aristokratisk tilbagetrukket og højttænkende forfattertype. Information, 2002-07-22).

I slutningen af tresserne kom Laugesen i en sen alder i lære på det trykkeri, hvor hans far var kontoransat, og blev udlært typograf. Han havde inden da været journalistelev forskellige steder, men fandt det for kedeligt og holdt op hver gang. I 1983 kom han på Finansloven og har siden ernæret sig som forfatter.

Laugesen har været medlem af Det Danske Akademi siden 1997. Han har med udgangspunkt i sine digte udgivet cd’er sammen med Singvogel, Mindspray, Christian Vuust og optræder ofte sammen med dem. Udover sit eget forfattervirke skriver han medie- og samfundskommentarer i Dagbladet Information, arbejder med dramatik og oversætter udenlandsk litteratur. Bl.a. har han i over tyve år arbejdet med en endnu ufærdig oversættelse af James Joyces ”Finnegans Wake”, og i 2004 udkom hans oversættelse af Gertrude Steins ”Tender Buttons” med den danske titel ”Ømme dupper”.

Privat har han døtrene Gerd og Sidse og er gift med Inga From Rasmussen og bosat i Brabrand, hvilket man kan forvisse sig om ved læsningen af de fleste af hans bøger.

Aktuelt værk: Det ligger på mit hjerte

”stå sådan
i sindet

tung og våd
og lang og vild
som græs

one of the wonders of the world”
”Det ligger på mit hjerte”, s. 6.

I 2023 udgav Peter Laugesen ”Det ligger på mit hjerte”, hvis titel stammer fra et af samlingens sidste digte: ”To farvede kvinder i tyverne/ krydser gaden mellem domkirken/ og min gamle skole. Den ene siger:/ ”Jeg siger bare, hvad der ligger/ på mit hjerte.” Det er sådan det/ skal være som Thoreau og Kerouac.// Hvad der ligger på mit hjerte// det er/ det jeg siger/ ikke andet” (s. 72). I et overhørt citat fra gaden ligger altså kimen til samlingens modus operandi og til digterens poetik, der endvidere viser sig i forskellige formuleringer: ”jeg vil gerne skrive noget/ der ikke betyder noget andet” (s. 45), ”jeg er en lille tunge/ i verdens store mund” (s. 48) og ”det kommer fra hjertet/ ud gennem fingrene til/ tasterne” (s. 54).

136038982

Og netop hjertet er centralt, for der kommer kunsten fra, synes digtene at sige. Samlingen er dedikeret til digterens kone Inga, og kærligheden udtrykkes på en næsten henkastet, men dog inderlig måde: ”og det er godt/ om morgenen at røre/ hinanden” (s. 53). Der er også en stor kærlighed til naturen, der er sanset tæt på kroppen og årstiderne og både vild og blid. Næsten som et fotografi af en martshave lyder det ”våde visne blade/ dukker mørke ud af sne// lav/ erantis/ piblende lyse// grå/ forårs farver/ i stensætningen” (s. 51). I forfatterskabets lange samtale med kunsten og poesien er der en stadig afvisning af krav og regler - ”jeg har ingen krav/ det var der det begyndte/ jeg forkaster alle krav// og der er ingen regler” (s. 65), men der er også en anerkendelse af, at: ”Kunsten er et hus/ hvor høj sang/ kan lyde/ og sandhed bo” (s. 34).

Tanker om alderdom og død kommer til udtryk på en næsten lakonisk måde: ”jeg sidder bare her og dør langsomt jeg må hellere høre/ John Cages tidlige klaver/ nu” (s. 28) – og ikke mindst er der en tæt sammenhæng mellem digt og død: ”Døden er/ en gammel skolekammerat/ man har glemt. Digtet/ vil/ at der skal være/ mening med det.// At det skal være/ en anden dag.” (s. 10). Med en sansenær ro kendetegnes ”Det ligger på mit hjerte” med anmelder Erik Skyum-Nielsens ord ”ved en ekstrem enkelhed, som ikke skal forveksles med spinkelhed, og ved en drift mod det basale, som dog intetsteds får ham til at havne i det banale.” (Erik Skyum-Nielsen: Peter Laugesen viser i sine nye digte en ny enkelhed og drift mod det basale. Information, 2023-04-27).

SE OGSÅ LÆSEKOMPAS.DK: Bøger, der minder om "Det ligger på mit hjerte"