lyrik

Ingeborg Bachmann

Indledning

Den østrigske forfatter Ingeborg Bachmann var en af efterkrigstidens vigtige tysksprogede stemmer. Hun debuterede i 1953 med en digtsamling og skrev de følgende to årtier digte, noveller, hørespil, librettoer og kultromanen “Malina”.   

Homer

Indledning 

De oldgræske eposser ”Iliaden” og ”Odysséen” er den europæiske litteraturhistories ældst bevarede værker.