Om at illustrere

Direkte adspurgt om sit forhold til det at illustrere siger Jørn Mathiassen da også: "Jeg har aldrig brudt mig om at illustrere. Det er bestemt ikke noget, jeg vil bryde mig om at leve af. Jeg føler det som en form for prostitution og gør det kun for pengenes skyld".

Denne ubesmykkede ærlighed er ikke udtryk for en trang til at chokere eller være grov, men derimod for et stærkt og meget alvorligt ment ønske om at være troværdig, at kunne stå inde for sine udsagn, noget der præger hele Jørn Mathiassens udtryksmåde - også kunstnerisk.

Om sine illustrationer siger han: ´´Det er altsammen lavet ud fra noget, jeg selv har set. Jeg skal have en eller anden forbindelse til noget virkeligt. Jeg vil så gerne have det til at ligne, ikke fotografisk, men sådan at man kan mærke rummet og luften, afstande, helst også temperaturer, så man får en fornemmelse af det hele´´. Hans illustrationer efterlader da også indtrykket af en stræben efter med enkle og lige netop dækkende midler at udtrykke essensen af det sansede.

Modviljen mod at illustrere skyldes hverken en nedvurdering af målgruppen eller af kunsten at illustrere, men er simpelthen en modvilje mod at være bundet af andres forlæg. Jørn Mathiassen vil helst selv stå for hele skabelsesprocessen.

Selvom det at illustrere for ham altså er et stykke kontant lønarbejde, ændrer det ikke på de krav, han stiller til sig selv i arbejdsprocessen. Som en karakteristik af sin holdning til enhver arbejdsopgave citerer Jørn Mathiassen Biblens: Jeg slipper dig ikke, før du har velsignet mig .