Gustaf Munch-Petersen

Artikel type
voksne
cand.mag. Anna Møller, iBureauet/Dagbladet Information, 2012.
Main image
Munch-Petersen, Gustaf
Fotograf ukendt

Gustaf Munch-Petersen forsøgte hele livet at finde sig selv. Gennem afbrudte filosofi- og psykologistudier i København, arbejde i Grønlands kryolitminer, studier i zoologi, kunst- og religionshistorie i Lund og en stadig udvikling af sin surrealistiske litteratur og billedkunst opnåede han blot en voksende indre uro – indtil han satsede alt og meldte sig til Den Internationale Brigade, hvor han i 1938 faldt i den spanske borgerkrig, 26 år gammel. Afstanden mellem ord og handling, hans eget liv og skriften var ikke stor – og om noget var det et mål at mindske den afstand og give alt, han havde, i sin kunst. Gustaf Munch-Petersen endte med at give sit eget liv.

28393326

Blå bog

Født: Født 18. februar 1912 i København.

Død: 1938 som frivillig i den spanske borgerkrig.

Uddannelse: Nysproglig student fra Skt. Jørgens gymnasium, 1930. Påbegyndte universitetsstudier på psykologi og filosofi på Københavns Universitet uden dog at færdiggøre dem og læste desuden kunst- og religionshistorie i Lund uden at afslutte studierne.

Debut: det nøgne menneske. Nyt Nordisk Forlag, 1932.

Litteraturpriser: Ingen kendte.

Seneste udgivelse: Samlede digte. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2010.

Inspiration: D.H. Lawrence, Virginia Woolf, Fannie Hurst, Edith Södergran, Vilhelm Grønbech, Elmer Diktonius, Artur Lundkvist og Harry Martinson.

Periode: Mellemkrigstidens socialrealisme og kulturradikalisme