Beslægtede forfatterskaber

I litteratur om Henrik Nordbrandts forfatterskab fremhæves det ofte, hvordan Nordbrandt ikke minder udpræget om nogen andre danske forfattere, hvordan han ikke har dannet nogen skole og i det hele taget står lidt ved siden af de forskellige litteraturhistoriske perioder, han har været en del af gennem sit mangeårige forfatterskab.

Nordbrandt er dog blevet kædet sammen med den engelsk-amerikanske forfatter T.S. Eliot (1888-1965), som regnes for en ledende skikkelse inden for den litterære modernisme. Eliots hovedværk er “The Waste Land” ("Ødemarken") fra 1922, som blev skrevet under et nervøst sammenbrud og er en collage af brudstykker i forskellige versemål.

Nordbrandt har selv sagt, at han er inspireret af den amerikanske digter Wallace Stevens (1879-1955) og den svenske digter Gunnar Ekelöf (1907-1968), som begge, ligesom Nordbrandt, er inspireret af arabisk digtning, og hvis digte på samme måde som Nordbrandts lyrik bærer præg af en objektiv, modernistisk form med udspring i klassisk poesi.