Hans Peterson

Gitta Jürgensen. 1980.
Main image
Peterson, Hans
Foto: Anne Marie Peterson

Indledning

Svensk forfatter. Har hovedsageligt skrevet romaner og billedbøger for børn og unge.
Hans Peterson er uddannet elektriker. Han debuterede som forfatter i 1945 og har skrevet over 75 bøger for børn og unge. Hans Peterson er et meget alsidigt talent, hvis produktion dækker alle slags børnelitteratur. Han kan ikke sættes i bås i en bestemt genre, idet han har skrevet såvel historiske som nutidige bøger om mange forskellige emner.

 

22064223

 

 

 

Seneste udgivelse: Vildhunden Leopold. Gyldendal, 1998. (Vildhunden Leopold, 1997). Oversat af Nete Eickhoff.

Artikel type
boern

Om Hans Peterson

Hans Peterson er født i 1922 i Västergötland, Sverige og er uddannet som elektriker.

Han debuterede som forfatter i 1945 og har skrevet over 75 bøger for børn og unge, hvoraf en del er oversat til mange sprog.

Han har desuden skrevet romaner for voksne samt artikler om børn og børnebogsforfattere.

Dertil kommer TV-manuskripter, skuespil og oversættelser.

Hans Peterson har gennem årene modtaget en lang række priser og udmærkelser.

Et alsidigt talent

Hans Peterson er et meget alsidigt talent, hvis store produktion dækker hele spektret inden for børnelitteraturen.

Han henvender sig ikke til en bestemt aldersgruppe, men skriver bøger for børn i alle aldre: billedbøger, oplæsningsbøger, letlæsningsbøger,

Han kan heller ikke placeres inden for en bestemt genre, idet han har skrevet såvel historiske som nutidige bøger om mange forskellige emner

Fælles temaer i hans varierede produktion er dog: realisme, menneskets ensomhed, kærlighed, solidaritet, humor, varme og optimisme.

Forfatterskabet består både af enkeltbøger og serier. De tre serier, der omtales i det følgende, er indbyrdes meget forskellige, men de giver tilsammen et godt indtryk af spændvidden i Hans Petersons forfatterskab. Her har han haft tid og mulighed for at gennemarbejde sine personbeskrivelser og temaer.

Pelle Jansson

Småbørnsbøgerne om Pelle Jansson, Pelle Jansson, Pelle Jansson og hans far samt Pelle Jansson gi´r sig ikke (Gyldendal, 1971-73) (sm)), handler om en families vanskeligheder ved at tilpasse sig et nyt og meget anderledes miljø.

De problemer, der behandles i bøgerne er beskrevet som et barn oplever dem.

Pelle er en dreng på omkring 8 år. Hans far kan ikke få arbejde i det nordlige Sverige, hvor de bor, og derfor flytter Pelle sammen med sine forældre til Göteborg.

Moderen vænner sig hurtigt til det nye liv i storbyen. Pelles far har derimod meget svært ved at falde til. Han hader sit hårde arbejde på Volvofabrikken, byens forjagede tempo, støj og trafikos, og han længes tilbage til Norrland.

Også for Pelle er flytningen forbundet med store problemer. I skolen bliver han drillet med sin stærke norrlandske dialekt både af kammeraterne og lærerinden.

Heller ikke hjemme er det nemt at være Pelle. Forældrene skændes hele tiden, og Pelle føler sig overflødig og i vejen.

En dag, da Pelles far ikke kan holde det ud længere, flygter han tilbage til Nordsverige. Den situation, Pelle er i, bevirker, at han må være moden og tage stilling til en masse ting. Han er på én gang både barn og voksen, og med sin store forståelse for forældrenes problemer kan han gennemskue deres situation meget bedre, end de selv er i stand til.

Det er således også ved Pelles aktive medvirken, at familien til sidst bringes sammen igen. Han åbner forældrenes øjne for deres egoistiske opførsel, ligesom han får dem til at indse, hvor vigtigt det er at holde af hinanden - og at vise det. Bøgernes budskab er, at familien må holde sammen for at modstå de tryk den påføres fra det omgivende samfund.

Beskrivelsen af Pelle er et af Hans Petersons allerbedste barneportrætter. Med stor indlevelse i et barns tanker og følelser fortæller han om barnets ensomhed i de voksnes verden. Selv om bøgerne behandler alvorlige problemer, virker de ikke dystre, men indeholder Hans Petersons stilfærdige humor. Serien er især velegnet til højtlæsning. Den indeholder mange aspekter, som kan give anledning til samtaler mellem børn og voksne. Illustrationerne er udført af tegneren Palle Bregnhøi, der fint har indfanget stemningen i bøgerne.

Dagen da ...

Serien Dagen da..., der henvender sig til større børn, omfatter foreløbig fem bøger: Dagen da alting skete, Dagen da Simon blev væk, Dagen inden vinteren kom, Dagen da sommeren begyndte og Dagen da Simon strejkede. (Jespersen og Pio, 1975-79).

Også i disse bøger beskrives nødvendigheden af sammenhold og solidaritet - ikke kun inden for familien, som i Pelle Jansson-bøgerne, men blandt alle de dårligst stillede i samfundet.

Bøgerne foregår i Sverige under og lige efter 1. verdenskrig blandt fattige arbejdere i et lille samfund, der totalt domineres af godsejeren. Han ejer herregården, savværket samt møbelfabrikken, og de fattige arbejdere, hvis tilværelse er sult, kulde og rationering, er helt underlagt godsejerens forgodtbefindende.

I bøgerne følger vi børnene Simon og Helga og deres familier. Simons og Helgas situation er på mange måder vidt forskellig. Hos Helga har de trods fattigdom forsøgt at skabe hyggelige og trygge rammer omkring deres tilværelse. De holder sammen og bekymrer sig om hinanden. Samtidig er forældrene bevidste om arbejdernes elendige situation, og faderen, der arbejder på møbelfabrikken, kæmper aktivt for bedre løn- og arbejdsforhold.

Simon derimod er meget ensom. Hans mor er enke, hun er syg og svagelig og tjener til dagen og vejen ved at vaske tøj for de rige folk. Simon, der for det meste er overladt til sig selv, slår tiden ihjel bl.a. ved at læse bøger. Simon og Helga har et fint venskab, hvor de gensidigt støtter og hjælper hinanden.

Handlingen i de enkelte bøger er bygget op omkring én eller flere spændende episoder, hvor de mest centrale handler om godsejerens direkte overgreb mod arbejderne og deres familier.

I Dagen inden vinteren kom bliver Helgas far fyret, fordi han holder "røde" taler for kammeraterne, og hele familien bliver midt i den koldeste vinter brutalt smidt ud af deres lejlighed, som godsejeren ejer. I Dagen da sommeren begyndte bliver Helgas far under et møde helt uberettiget arresteret for overfald på godsejerens inspektør. I begge episoder kommer Hans Petersons budskab om nødvendigheden af indbyrdes solidaritet klart frem, idet problemerne løses ved, at man står sammen og hjælper hinanden - såvel børn som voksne.

Selv om bøgerne er en realistisk skildring af livsvilkårene for de allerdårligst stillede i samfundet, virker de ikke grå og udvejsløse, men indeholder humor, varme og medfølelse samt en stærk og optimistisk tro på det gode i mennesket. Årsagen til, at Hans Peterson anvender en sådan mild og venlig form for socialrealisme, forklarer han selv således:
"I børnebogen må man vise, at livet er værd at leve. Skriver man for realistisk kommer det måske frem, at livet ikke er værd at leve. Børn har så uendelig lidt at sætte imod det, som fortælles dem."

Serien, der er illustreret med stemningsfulde sort/hvide billeder af Tord Nygren, er særdeles velegnet til oplæsning - en god måde at fortælle historie på; vel at mærke ganske almindelige menneskers historie.

Alberta-bøgerne

Alberta-bøgerne, Alberta, Kære Alberta, Alberta og Katrin, Alberta og Christer og Christer, skolen og Alberta (Jespersen og Pio, 1976-80), giver en fin beskrivelse af en pige og hendes hverdag og udvikling henimod at blive voksen.

Alberta på ca. 16 år fortæller om sig selv, om sin far, som hun bor alene med, om faderens veninde Ann, om skolen og kammeraterne.

Alberta er en følsom og tænksom pige. Hun funderer meget over meningen med tilværelsen, kærlighed/forelskelse og menneskets placering i en verden fyldt med ulighed og undertrykkelse. Samtidig genfinder man hos hende de typiske træk, der kendetegner puberteten: de skiftende sindsstemninger, hvor man det ene øjeblik er helt oppe, det næste helt nede, samt følelsen af at befinde sig i et ingenmandsland midt mellem barn og voksen.

Alberta er også fantastisk navlebeskuende, men er midt i al sin selvoptagethed velgørende humoristisk og selvironisk.

Hovedvægten i bøgerne er lagt på at beskrive de nære menneskelige relationer. Personbeskrivelserne er vældig gode og nuancerede, ligesom bøgerne indeholder forfatterens tro på det værdifulde i et varmt og kærligt forhold mellem mennesker.

I modsætning til de to foregående serier er der ikke megen ydre handling i denne serie. Bøgerne indeholder hovedsageligt samtaler og refleksioner, hvorved de ind imellem kan virke lidt stillestående.

På den anden side er serien et godt modstykke til de mere handlingsprægede ungdomsbøger, der sjældent giver sig til at gå i dybden med personernes tanker og følelser.

Skilles som venner og Jeg hedder Aron

Også i sine to seneste bøger tager Hans Peterson de velkendte temaer og problemer op.

I bogen med den ironiske titel Skilles som venner, (Jespersen og Pio, 1960), gives en meget fin og nænsom beskrivelse af en 10-årig piges reaktion på forældrenes skilsmisse. Bogen viser, hvor ensomme børn er, når familien befinder sig i en krise, og de voksne handler hen over hovedet på børnene.

I Jeg hedder Aron, (Gyldendal, 1979) (sm)), fokuseres på de mange følelsesmæssige problemer børn ofte kæmper med. Hovedpersonen er den 6-årige Aron, der har mistet sin mor ved en trafikulykke. I forordet gør Hans Peterson rede for, at han har skrevet bogen med det formål, at den skal kunne danne udgangspunkt for samtaler mellem børn og voksne om f.eks. døden, angst, ensomhed og at være anderledes.

Menneskekender

Styrken i Hans Petersons forfatterskab er de indlevede og solidariske personportrætter samt den varme og livsbekræftende holdning til mennesket

Hans Peterson har betegnet sig selv som en psykologisk forfatter. Han beskæftiger sig således mere med, hvad der foregår inde i et menneske, end hvad der sker udenfor.

Selv om de problemer, han tager op, næsten altid har samfundsmæssige årsager, løses konflikterne stort set kun på det personlige, følelsesmæssige plan.

I den forbindelse har Hans Peterson selv udtalt:
"...selv om samfundet har enorm betydning for individet, så kan jeg ikke påvirke samfundet. Jeg kan blot påvirke individet!"
"Derfor mener jeg, at de politiske forfattere skal tage vare på samfundet, men de skal lade mig tage vare på individet. For jeg kan ikke klare samfundet, og de klarer ikke individet!".
(Citaterne er fra bogen: Jacob Gormsen: Elleve nordiske børnebogsforfattere. Gyldendal, 1979).

Bibliografi

Bøger for børn og unge

Billedbøger

Peter Lassen og hans guitar. 1959 (sv 1959)
Den nye vej. 1965 (sv 1965)
Magnus havde et egern. 1968 (sv 1967)
Magnus, Lindberg og hesten Lotte. 1969 (sv 1968)
Da Per gik vild i skoven. 1970 (sv 1969)
Ønskehuset. 1973 (sv 1973)
Bondegården. 1975 (sv 1974)
Den store snestorm. 1975 (sv 1975)
Turen til morfar. 1975 (sv 1975)
´Nej, jeg vil ej!´ sagde Sara. 1979 (sv 1968)
Prins Jan er forsvundet. 1988 (sv 1988)
Valdemar som havde 7 liv, et trafikeventyr. 1988 (sv 1986)
Anders og Lena løber væk. 1989 (sv 1988)
Lines rejse til farmor. 1997 (sv 1995)

Småbørnsbøger

Magnus-bøgerne. 1959-63 (sv 1956-61) 1-5. del af serie
Da vi sneede inde. 1961 * (sv 1959) 1. del af serie
Da vi regnede inde. 1963 * (sv 1960) 2. del af serie
Da hønsene blæste væk. 1965 * (sv 1964) 3. del af serie
Liselotte-bøgerne. 1963-68 * (sv 1962-67) 1-3. del af serie
Petter-bøgerne. 1964-65 (sv 1963-66) 1-3. del af serie
Jane-bøgerne. 1967-68 (sv 1966-67) 1-2. del af serie
Jonas-bøgerne. 1967-68 (sv 1961) 1-2. del af serie
Pelle Jansson-bøgerne. 1971-73 * (sv 1970-72) 1-3. del af serie
Hos lægen. 1973 (sv 1970) (61.608)
Den øde ø. 1976 * (sv 1975) 1. del af serie
En hemmelig skat. 1976 * (sv 1977) 2. del af serie
Da vi gik vild. 1977 * (sv 1978) 3. del af serie
Rejsen på floden. 1982 * (sv 1981) 4. del af serie
Ude i urskoven. 1983 * (sv 1984) 5. del af serie
Da Malin var usynlig. 1984 * (sv 1983) 6. del af serie
Av, det gør ondt! 1984 (sv 1983)
David tager en fridag. 1985 * 1. del af serie
David i Paris. 1985 * 2. del af serie
David er baby-sitter. 1985 * 3. del af serie
David på eventyr. 1987 * (sv 1986) 4. del af serie
Anna 7 år. 1987 (sv 1982) 1. del af serie
Anna og hemmeligheden. 1987 (sv 1983) 2. del af serie
Anna er både stor og lillle. 1987 (sv 1987) 3. del af serie
Anna er babysitter. 1989 (sv 1988) 4. del af serie
Anna er forelsket. 1989 (sv 1988) 5. del af serie
Peterson, Hans:
Vildhunden Leopold. Gyldendal, 1998. (Vildhunden Leopold, 1997). Oversat af Nete Eickhoff.

Bøger for større børn

En løve i huset. 1965 (sv 1957)
Sørøvere i sigte. 1967 (sv 1957)
Ekspedition Snestorm. 1970 * (sv 1968)
Dagen da alting skete. 1975 * (sv 1973) 1. del af serie
Faret vild i fjeldene. 1975 * (sv 1974)
Dagen da Simon blev væk. 1976 * (sv 1974) 2. del af serie
Jagten på Jan. 1976 * (sv 1975) 1. del af serie
Dagen inden vinteren kom. 1977 * (sv 1976) 3. del af serie
Dagen da sommeren begyndte. 1977 * (sv 1977) 4. del af serie
De fire hjemløse. 1977 * (sv 1977)
Hvorfor drikker de? 1977 (sv 1975)
Dagen da Simon strejkede. 1979 * (sv 1979) 5. del af serie
Jeg hedder Aron. 1979 (sv 1978)
Skilles som venner. 1980 (sv 1980)
Mormor-mordet. 1981 * (sv 1981)
Nisse M. slår igen! 1981 * (sv 1981) 1. del af serie
Det gælder livet. 1982 (sv 1982)
Jan vælger kurs. 1982 * (sv 1982) 2. del af serie
Pas på. Advarsel! Farligt! 1982 (sv 1981)
Den sidste dag. 1982 * (sv 1981)
Svend Jæger - drengen som ikke kunne dø. 1982 * (sv 1981)
Nisse M. vender tilbage. 1984 * (sv 1984) 2. del af serie
Røveriet. 1984 * (sv 1983)
Sølvskatten. 1984 * (sv 1984)
Sørøverne kommer. 1986 * (sv 1985) 1. del af serie
Hvem er Giovanni. 1987 (sv 1986)
Jon rider sydpå. 1988 * (sv 1987) 2. del af serie
En ensom ulv. 1990 (sv 1988)
Rejsen på floden. 1991 * (sv 1990)
Bjørnejagten. 1992 (sv 1988) 1. del af serie
En lørdag i maj. 1992 * (sv 1989) 1. del af serie
Indbrud i juni. 1993 (sv 1993) 2. del af serie
Joel - drengen som forsvandt. 1993 (sv 1991)
Jons bue. 1993 (sv 1990) 2. del af serie
Pieter - en eventyrer. 1993 * (sv 1992)
Pedro flygter. 1997 (sv 1997)

Ungdomsbøger

Det kaldes kærlighed. 1956. (sv 1955)
Helge og Anni. 1975 (sv 1974)
Alberta-bøgerne . 1976-80 (sv 1976-80) 1-5. del af serie
Ugen Anna og Vlasto forsvandt. 1976 (sv 1975)
Min store-bror Jim. 1982 * (sv 1982)
´´Jeg skal have et barn!´´ 1983 (sv 1982)
Den nat i Paris. 1985 * (sv 1985)

Læs mere om Hans Peterson

Gormsen, Jakob:
Elleve nordiske børnebogsforfattere. 1979 (81.5)

Links

Den frie encyklopædi Artikel om Hans Peterson i leksikonet Wikipedia med en komplet bibliografi samt oversigt over litterære priser.