Om Jens Peder Larsen

Jens Peder Larsen er født i Nyborg i 1952. Han har altid vidst, at han ville skrive, at han ville være forfatter. Han har ikke nogen egentlig uddannelse, men har prøvet mange forskellige ting.
Han har taget HF-eksamen og har læst på et lærerseminarium, men holdt op, inden uddannelsen var afsluttet.
Heller ikke et studium i dansk på Odense Universitet blev gjort færdig. I stedet levede han i mange år af forskellige jobs.
Landbrugsmedhjælper, arbejder på en maskinfabrik og på en flydedok, nattevagt, plejer inden for åndssvageforsorgen, og en hel del andet.

Priser:
I 1988 fik Jens Peder Larsen Skolebiblioteksforeningens børnebogspris for sit forfatterskab.
I 1991 modtog han Kulturministeriets børnebogspris for Brønden .