Baggrund

Citat
”Vi er ikke mere nogen ungdom […] Vi var atten år gamle og var lige begyndt at elske verden og tilværelsen; vi måtte skyde på den. Den første granat, som slog ned, ramte vores hjerter. Vi er udelukket fra alt arbejde, fra al stræben, fra alt fremskridt, vi tror ikke mere på noget, vi tror på krigen.”
”Intet nyt fra Vestfronten”, s. 72.

Erich Maria Remarque blev født i 1898 i byen Osnabrück i den sydlige del af Saxen i Tyskland. Han opvoksede under ydmyge forhold i en typisk arbejderklassefamilie med to ældre søstre, en hjemmegående mor og en far, der var bogbinder. Som Remarque flere gange har skrevet i sine værker, var han så ung, da han blev sendt i krig – bare 18 år – at han knap kan huske noget om sig selv fra før krigen. Ikke desto mindre var litteraturinteressen der allerede som barn, og Remarque skrev digte og små historier allerede fra en tidlig alder.

I 1916 meldte Remarque sig ind i den tyske hær. Regeringen lagde hårdt pres på ungdommen, og stort set alle tyske drenge over pubertetsalderen blev opfordret til at kæmpe for nationen og fædrelandet. Remarque blev efter kort optræning sendt til Vestfronten, hvor han nåede at kæmpe i et halvt år, før han blev såret i benet af en granatsplint og måtte tilbringe krigen ud på lazarettet.

Efter krigen færdiggjorde Remarque sin læreruddannelse, men han underviste kun et par år. Siden forsøgte han sig som reklamemand og journalist, mens han begyndt at skrive nogle halvdårlige digte og essays. Men han kunne ikke rigtigt koncentrere sig om det. Hele tiden arbejdede hans bevidsthed med oplevelserne ved Vestfronten, og hans had til krigen og medfølelse med de soldater, der stadig var i krig, måtte til sidst udkrystalliseres i den antiheroiske roman ”Intet nyt fra Vestfronten”. Så vendte heldet, og Remarque fik en popularitet og indtjening, som gjorde at han kunne leve af at skrive. For at tage afstand fra sine tidlige skriverier (og måske også Tyskland) skiftede Remarque navn fra det tidligere og tyskklingende Remark til den franske stavemåde, som vi kender i dag.

Da nazisterne kom til magten, blev Remarque upopulær blandt statstilhængere, og i 1933 blev hans værker, på foranledning af Goebbels, bandlyst og brændt på gaden. Han var for pacifistisk og ”utysk” for det krigeriske Gestapos smag. Remarque flyttede herefter til Schweiz, men da han i 1938 tillige fik frakendt sit tyske statsborgerskab, flyttede han til USA, hvor han i 1947 fik amerikansk statsborgerskab. I USA fortsatte han sin skrivning, sideløbende med at han tog aktiv del i Hollywoods selskabsliv. Han stod i nært forhold til prominente damer som Marlene Dietrich og Greta Garbo, men blev til sidst gift med Paulette Goddard, og de forblev ægtefolk til hans død i 1970.