Genrer og tematikker

Schade anså først og fremmest sig selv som digter og i mindre grad som prosaforfatter, selvom der også udkom en håndfuld romaner samt dramaer fra poetens hånd. Alligevel har hans romaner en fremtrædende plads i interessen for Schade, dels på grund af forargelsen over den erotiske ”Mennesker mødes – og sød musik opstår i hjertet”, og dels fordi Weekendavisens litteraturkritiker Lars Bukdahl i de senere år har plæderet for prosadelen af forfatterskabet.

Schade er en af Danmarks allertidligste modernister, men ikke fuldstændigt. Han holder sig fri af ideologiernes favntag og holder fast i en tro på kunstens transcendentale kraft, som minder mere om 1800-tallets romantik. Til gengæld arbejdede han formelt med at sætte sproget frit fra begyndelsen af forfatterskabet i 1926 ved at droppe tegnsætning og ikke skrive navneord med stort (hvilket var normen indtil sprogreformen i 1948). 

Tematisk kredser Schade om kærlighed og ekstase. Gennem hele sit virke skildrer han den inderlige, men også mere lumre, lystfyldte kærlighed af mere vilkårlig karakter, sidstnævnte mest udtalt i romanen ”Mennesker mødes – og sød musik opstår i hjertet”. I hans berømte fremmaling af den ekstatiske kærlighed i digtet ”På Cafe” fra ”Hjertebogen” når ekstasen et punkt, hvor det unge par svæver op i luften til stor opstandelse blandt de øvrige gæster på den café, hvor de har mødtes. Her bliver Schade surrealist i sine bestræbelser på at beskrive kærlighedens overnaturlige kræfter. Digtet er et af de første eksempler på dansk surrealisme. I det hele taget stemmer Schades forfatterskab fint overens med den franske digter André Breton, som i 1924 definerede surrealismen som rene tanker, der udfolder sig uden at blive holdt nede af fornuft, æstetiske eller moralske interesser.

Et andet tema, som fylder godt op hos Schade, er Danmark, som konstant dukker op i forfatterskabet. Det er naturligvis mest udtalt i det drillende danmarksportræt ”Sjov i Danmark”, hvor Schade (udover at lave en selvbiografisk skildring af sin egen fødsel som kunstner) skaber et billede af et lille puttenuttet Danmark, som godt kan lide at puste sig op.