Indlevelse i den unges univers

Som i mange børne- og ungdomsbøger ser man også i Kjersti Scheens forfatterskab en identifikation med barnet og den unge. I sine børne- og ungdomsudgivelser er sympatien hos de unge hovedpersoner, ligesom Scheen fortælleteknisk tilstræber en gengivelse af de følelser og tanker, bøgernes hovedpersoner oplever. Scheen har især en evne til at skildre overgangen fra barn til voksen. Hun skildrer både den usikkerhed, forvirring og forandring, som kendetegner teenageårene, men også de stærke følelser, der opstår ved forelskelser, venskaber og forældrekonflikter. Der stilles også skarpt på de mange forvirrende identitetsovervejelser, som den unge oplever. Et fællestræk ved de forskelligartede ungdomsbøger er forfatterens evne til at indleve sig i den unges univers og skildre ungdommens uskyldstab. Kjersti Scheens ungdomsromaner er også kendetegnet ved rammende skildringer af psykologiske mekanismer og menneskelige reaktioner på forskellige problemstillinger og konflikter.