Midt i en jazztid

Citat
”Han famlede med en Haand over hendes Haar og famlede efter saa meget i det hele; med vidt aabne Øjne i Mørket, som var hans Blik kun rettet mod hans egen Sjæl.”
”Midt i en jazztid”, s. 171.

Knud Sønderbys ”Midt i en jazztid” (1931) skildrer den unge jurastuderende Peter Hasvig igennem et års tid, hvor han rastløst famler efter kærligheden og et ståsted som ung i mellemkrigstidens København. Tidligt i romanen genser han sin første store kærlighed – ekspeditricen Ellen. De tilbringer en intim eftermiddag sammen og aftaler, at har de i løbet af det næste år ikke fundet nogen bedre, så vender de tilbage til hinanden.

I mellemtiden bliver Peter optaget i en gruppe af jævnaldrende fra overklassen, og her forelsker han sig i pigen Vera, som han opretter et forhold til. Men under en skirejse til Sverige bliver det tydeligt, at han ikke har råd til at leve de andres ubekymrede og økonomisk uafhængige liv. Han må forlade gruppen og forlegen drage hjem før tid. Igen møder han Ellen, der nu er forlovet med en ældre, velhavende mand. Ubeslutsomheden og hans stræben efter borgerskabets frie liv har efterladt ham alene tilbage, og han befinder sig igen blandt sine studievenner, i jazztonernes magt.

26189780

Historiens fortæller lægger sig tæt op af Peter-figuren, men uden at være ham. Der zoomes ud og ind, panoreres til de øvrige figurer og deres tanker, lige som fortælleren undervejs reflekterer over fortællingen: ”Muligvis er dette ogsaa ganske betydningsløst for Historien ...” (s. 85). Den legende fortælleform sætter sig desuden igennem i sproget, der er rigt på billeder, metaforer og ironiske iagttagelser.

Romanen tegner et billede af en ny ungdom, der har svært ved at finde sig til rette i det bestående samfund. Hovedpersonen kæmper rastløst med formålsløshed og kedsomhed og finder indhold i tilværelsen igennem dyrkelse af kroppen, nydelsen og kvinden. Undervejs forkaster Peter de forskellige ismer, han vrænger af det normale borgerlige liv og foreslår i sin hån af kristendommen en religion, hvor ”han” er mål for tilbedelse. I sin famlen længes han efter noget ubestemt, efter fjerne kyster, et ubekymret simpelt liv og drømmer om at ride på hvide heste i vandkanten.